14 C
تهران
سه‌شنبه 27 اردیبهشت 1401 09:07
کافه لیبرال

دولت رفاه و دوگانهٔ سوسیال دموکراسی – لیبرال دموکراسی، مرتضی مردیها

🖋از متن: نئوسوسیال-دمکراتها و لیبرالهای کینزی بر ضرورت تعدیل قدرت بازار و تقویت قدرت دولت در بازتوزیع به درجاتی همگرایی کردند که به “اجماع پسا جنگ” مشهور شد و متکای نظری دولت رفاه بود

🖋با این همه، پس از چند دهه تجربه، به نظر برخی چنین رسید که این روش مشکلاتی به بار می آورد؛ از جمله ضرورت افزایش مالیاتها بعنوان منبع برنامه های اجتماعی و پرداختهای حمایتی که احتمال داشت باعث شود برخی فعالیتهای تولیدی و تجاری دیگر صرف نکند و بنگاههای مربوطه بسته شود و بیکاری به بار آید و دیگر اینکه دولت با کسری بودجه و بدهی فزاینده روبرو شود که اغلب راهی جز چاپ پول و استقراض از صندوقها ندارد

🖋قبل از دیگران، فون میزس و هایک، از مکتب اقتصادی اتریش، به این شیوه ایراد گرفتند. بر اساس تحلیل هایک: «اگر سیاستهای کینزی پیوسته دنبال شود، در درازمدت همزمان با رکود به تورم خواهد انجامید». این پیشبینی ناخوشایند گویا محقق شد و به این ترتیب لیبرالیسم ناچار شد از روایت روستو و کینز، اندکی عقب بنشیند و مهار آن را بکشد.

متن کامل: https://cafe-liberal.com/pdf/doogane-social-and-liberal-democracy.pdf

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

فایل صوتی: چهار ارزشِ اصیل، مرتضی مردیها

cafeliberal

ویدئو:گفت‌وگوی دکتر «مرتضی کاظمی» با دکتر «مرتضی مردیها»، زندگی، فلسفه و برابری

cafeliberal

درسگفتار: امانوئل کانت، مرتضی مردیها

cafeliberal

زین عقل خوش‌نهاد، دکتر مرتضی مردیها

cafeliberal

ویدئو: سومین گفت‌وگوی دکتر کاظمی با دکتر مرتضی مردیها، موضوع عدالت و برابری

cafeliberal

چه کسی منکر این است که کرونا و کمونیسم بسیار به هم شبیه‌اند و هرکدام حقانیت دیگری را اثبات می‌کند؟، مرتضی مردیها

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید

ajax-loader