کتاب صوتی + نسخه نوشتاری: “انقلاب سفید” نوشته محمدرضا پهلوی

https://cafe-liberal.com/pdf/enghelabe_sefid.pdf

کتاب انقلاب سفید به قلم محمدرضا شاه پهلوی پادشاه ایران نگاشته شده‌است. ناشر کتاب کتابخانه پهلوی است و موضوع آن اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران در قرن ۱۴ ام خورشیدی و پس از “انقلاب سفید شاه و مردم” از ششم بهمن ۱۳۴۱ می‌باشد.

بی گمان آگاهی از تاریخ، آن هم از نوشته های معتبر و بی واسطه، به روشن شدن زوایای تاریک کمک شایان میکند. روخوانی از کتاب کمیاب “انقلاب سفید” به معنی و منظور تایید و یا تبلیغ نبوده و تنها در راستای هدف گسترش آگاهی است.این کتاب بدون کم و کاست روخوانی و سعی شده است تمامی واژگان عینا خوانده شوند.

موضوع آن اوضاع اجتماعی و اقتصادی ایران پس از “انقلاب سفید شاه و مردم” از ششم بهمن ۱۳۴۱ می‌باشد.

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

کتاب صوتی: عقاید یک دلقک، اثر هاینریش بل

Jahan

کتاب صوتی+نسخه نوشتاری: از اسرائیل چه می دانیم؟ نوشته احسان ابری

cafeliberal

کتاب صوتی: «وضعیت آخر» اثری از «تامس ای هریس» روان‌پزشک مشهور آمریکایی

cafeliberal

کتاب صوتی: لیبرالیسم و منتقدان، نویسنده :  مایکل ساندل

cafeliberal

کتاب صوتی: سرکوب و کشتار دگراندیشان مذهبی در ایران از صفویه تا سال۱۳۸۶

cafeliberal

کتاب صوتی: افسانه سیزیف، نویسنده: آلبر کامو

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید

ajax-loader