26.5 C
تهران
دوشنبه 4 مهر 1401 16:22
کافه لیبرال

اساطیر_ایران

ویدئو

فایل صوتی: نگاهی به اساطیر ایران، پادشاهان اساطیری

cafeliberal
مطالب این جلسه: - پادشاهی ضحاک بعد از جمشید - وصف ارمایل و گرمایل در شاهنامه فردوسی - شخصیت نیمه خدایی فریدون در اوستا - نقش کوتاه ولی اثرگذار کاوه آهنگر در شاهنامه - اسطوره گرز گاو سر فریدون - فریدون و فرمان خلع سلاح...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید

ajax-loader