22.6 C
تهران
چهارشنبه 5 مهر 1402 ;ساعت: 21:46
کافه لیبرال

تارنمای

علی میرفطروس

علي ميرفطروس , روشنفکران و رهبران سیاسیِ دیروز؛معمارانِ تباهیِ امروز

cafeliberal
متن زیر،گزیده ای است از«روزشمارِ یک انقلاب»که ازمرداد تا22بهمن 1387 درسایت«رادیوزمانه»انتشاریافته است؛نقشی از روشنفکران و رهبران سیاسیِ آن زمان درآئینهء مطبوعات ایران .                                              ...
علی میرفطروس

تجدّدِ آمرانهء دوران رضاشاه؛کمبودها وکامیابی ها، بخش دوم: پایانی، علی میرفطروس

cafeliberal
بخش دوم:پایانی *به خاطرسُلطه و سیطرهء روحانیّون و مخالفت آنان،کشف حجاب درزمان رضاشاه  باموانع و مشکلات فراوان همراه بود. *درحالیکه مارکسیست های ترکیه نسبت به «کمال اتاتُرک» ارادت و احترام فراوان داشتند و دربرابردادگاه های نظامی ترکیه؛خودرا«کمالیست های واقعی»می  دانستند،مارکسیست های ایرانی،رضاشاه را«فاشیست و از...
علی میرفطروس

تارنمای علي ميرفطروس – چرا«شاه رفت»؟،دکترامیراصلان افشار

cafeliberal
سفر به آمريكا: دام و يك فريب بزرگ! اشاره: در26دی ماه 1357،درنهایت شگفتی وناباوری مردم ایران،روزنامه هابا بزرگترین تیترتاریخ مطبوعات ایران،خبردادندکه«شاه رفت!». بسیاری ازتحلیگران «انقلاب اسلامی»،رفتن شاه ازایران را عامل اصلی تشویق انقلابیونِ هوادارخمینی وتسریع سقوط شاه وروی کارآمدن آیت الله خمینی می دانند.بهرحال،علل وعوامل...
علی میرفطروس

تارنمای علي ميرفطروس » یادآوریِ یک متن:سالِ سرنوشت!

cafeliberal
یادآوریِ یک متن:سالِ سرنوشت! سالِ سرنوشت! اشاره: این متن،درآستانهء سال1396 منتشر و دربرنامهء یارانِ تلویزیون پارس  پخش شده است.درآغازِتظاهراتِ سرنوشت سازِ مردم ایران،بازخوانی این متن،شایدخالی ازلطف و فایده نباشد!   فروردین ماه1396=21مارس2017 سال 95  به پایان رسید و سال تازه با امیدها و آرزوهای تازه به فردای...
علی میرفطروس

دکترمحمّدمصدّق و محمّدعلی فروغی:دو روِش و منِشِ سیاست ورزی درایران معاصر، علی میرفطروس

cafeliberal
بازخوانی یک مقاله اشاره: روز5آذر1321 محمدعلی فروغی،یکی ازفرهیخته ترین و فرزانه ترین دولتمردان و روشنفکران ایران  چشم ازجهان فروبست.پس ازسال ها سکوتِ توطئه آمیز علیه عملکرد ها و عقاید فروغی،اینک  موج جدیدی  پدیدآمده که به دورازتعصّبات سیاسی-ایدئولوژیک  به داوریِ عملکردها و افکارِ وی نشسته است....
علی میرفطروس

به بهانه سی اُمین سالگرد درگذشت دکتر مظفّر بقایی کرمانی

cafeliberal
روز 26 آبان 1366 خبر درگذشت دکتر مظفر بقایی در روزنامه‌ها منتشر شد. او در فرودین ماه سال 1366 در سن 76 سالگی بازداشت شد و به مدت 8 ماه -از هنگام بازداشت تا مرگ -کوچکترین ارتباطی با خانواده‌اش نداشت. دربارهء دلایل بازداشت او،و این‌که...
علی میرفطروس

تارنمای علي ميرفطروس – بیانیهء حدود200 نویسنده و اهل قلم ایران و افغانستان در اعتراض به فارسی‌زداییِ بی.بی.سی

cafeliberal
فرهنگ‌مداران فارسی زبان در نامه‌ای اعتراضی به بی.بی.سی که روز گذشته به این سازمان ارسال شد، از مدیران بی.بی.سی خواستند اعتبار خود را با نقض اصل بیطرفی به خطر نیندازد. بی.بی.سی برای کشوری که مهد زبان فارسی است و بخش مهمی از خراسان بزرگ است...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید