34.8 C
تهران
شنبه 22 مرداد 1401 19:48
کافه لیبرال

داریوش همایون

امیرحسین خالقی

از مصائب خاورمیانه ای بودن!

root_d7p3qva9
شادروان داریوش همایون با تیزبینی خاص خود توصیفی از آنچه هستیم را طرح می کند؛ راه حل پیشرفت ما در ایران ما آگاهی به این “هویت” ضد توسعه و تلاش برای غلبه بر آنست: “خاورميانه بيش از يک اصطلاح مبهم جغرافيائی، و مانند جهان سوم...
لیبرالیسم

تأملاتی در لیبرال دموكراسی ایران

root_d7p3qva9
  داریوش همایون با تمامی بن بستهایی که عارض فرهنگ و سیاست ایران زمین شده و استحاله ای را بر این مرزوبوم تحمیل نموده است، ما را به آنها دعوت می کند و ناامیدی را در پای امیدواری واقع گرا و با درس آموزی از...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید

ajax-loader