15.7 C
تهران
جمعه 17 آذر 1402 ;ساعت: 12:56
کافه لیبرال

داریوش همایون

امیرحسین خالقی

از مصائب خاورمیانه ای بودن!

cafeliberal
شادروان داریوش همایون با تیزبینی خاص خود توصیفی از آنچه هستیم را طرح می کند؛ راه حل پیشرفت ما در ایران ما آگاهی به این “هویت” ضد توسعه و تلاش برای غلبه بر آنست: “خاورميانه بيش از يک اصطلاح مبهم جغرافيائی، و مانند جهان سوم...
لیبرالیسم

تأملاتی در لیبرال دموكراسی ایران

cafeliberal
  داریوش همایون با تمامی بن بستهایی که عارض فرهنگ و سیاست ایران زمین شده و استحاله ای را بر این مرزوبوم تحمیل نموده است، ما را به آنها دعوت می کند و ناامیدی را در پای امیدواری واقع گرا و با درس آموزی از...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید