8.9 C
تهران
چهارشنبه 8 آذر 1402 ;ساعت: 07:58
کافه لیبرال

روشنفکر_چپ

یادداشت و تحلیل

راجر اسکروتن: روشنفکر چپ، کشیشی بدون خدا است

cafeliberal
شکاف راست-چپ هیچ وقت خیلی مشخص نبوده است. اما با این حال تفاوت ژرفی میان عقاید و تعلقات وجود دارد. یک فرد راست‌گرای معمولی (مثل من) این احساس را دارد که به چیزی که به او به ارث رسیده است تعلق دارد: به یک ملت،...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید