7.8 C
تهران
پنج‌شنبه 3 فروردین 1402 ;ساعت: 12:26
کافه لیبرال

ساینتیزم

یادداشت و تحلیل

فقط علم و دیگر هیچ ؟!

cafeliberal
علم‌گرایی (علمی‌گری یا ساینتیزم یا اصالت علم) از جمله واژه‌هایی است که معمولاً با بار معنایی منفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در بسیاری از مواردی که سخنی از این مفهوم به میان می‌آید پس از ارائه یک تعریف اجمالی یا حتی بدون ارائه هیچ تعریفی...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید