36.7 C
تهران
دوشنبه 24 مرداد 1401 21:13
کافه لیبرال

سنت_شکنان

کتابهای صوتی

کتاب صوتی: سنت شکنان، نویسندگان: استیون نادلر، بن نادلر

cafeliberal
این کتاب با عنوان اصلی خود یعنی "بدعت گذاران" شناخته میشود ولی در ترجمه ی فارسی ,عنوان کتاب ,همانطور که مشاهده میکنید "سنت شکنان" عنوان گرفته است.  "سنت شکنان" نمونه دیگری از تطبیق پذیری شگفت انگیز هنر ترتیبی، نادلرها، پدر, پروفسور فلسفه و پسرِ تصویر...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید

ajax-loader