35.7 C
تهران
دوشنبه 15 خرداد 1402 ;ساعت: 17:35
کافه لیبرال

شر

یادداشت و تحلیل

آیا این جنگی آخرالزمانی میان «خیر» و «شر» است؟

cafeliberal
استراتژی، یعنی آنکه اوّل بدانیم که «برای چه می‌جنگیم؟» و «با که می‌جنگیم؟» یعنی پیش از هر کاری نخست زمینِ جنگ خود را معین کنیم. آیا این جنگی صرفاً بر سر دموکراسی است؟ معنای «ایران را پس می‌گیریم» چیست؟ مفهوم آزادی در این انقلاب ملّی...
یادداشت و تحلیل

شر و نیاندیشیدن، هانا آرنت

cafeliberal
هانا آرنت می گوید که شر، شیطانی، اسرارآمیز و فهم ناشدنی نیست، بلکه نتیجه نیندیشیدن است. نیندیشیدن بسی خطرناک تر از خباثت است. چه از سر ترس، چه به سودای نمایش بزرگی و برازندگی. آدمیان به ندرت مقهور میل به ویران کردن می‌شوند، ولی سر...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید