15.7 C
تهران
سه‌شنبه 14 آذر 1402 ;ساعت: 12:12
کافه لیبرال

شور_آزادی

یادداشت و تحلیل

شور آزادی، بنژامن کنستان

cafeliberal
بنژامن کنستان این اصل روسو را می‌پذیرد که قدرت باید بیان و نمود خواست و اراده‌ی مردم باشد و از این رو رژیم نیکو را رژیم دموکراتیک می‌داند و بر این باور است که قدرتی مشروع شمرده می‌شود که بنیادش بر خواست و اراده‌ی عمومی...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید