14.9 C
تهران
جمعه 10 آذر 1402 ;ساعت: 16:18
کافه لیبرال

لئون_لو

یادداشت و تحلیل

قانون و حاکمیت قانون چیست؟

cafeliberal
 قانون چیست؟ قانون، سازمانی است متشکل از حقوق فردی برای دفاع مشروع و قانونی. هریک از ما برای دفاع از نفس، آزادی و مال خود دارای حقوق طبیعی هستیم. این سه حق مولفه‌های اساسی زندگی هستند و محافظت از هر یک از آن‌ها کاملا به...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید