10.7 C
تهران
دوشنبه 7 آذر 1401 09:15
کافه لیبرال

مناظره

یادداشت و تحلیل

فرهنگ چیست؟/ مناظره تری ایگلتون و راجر اسکروتن

cafeliberal
تری ایگلتون فیلسوف و منتقد ادبی انگلیسی از جمله چهره های سرشناس مارکسیست و راجر اسکروتن فیلسوف انگلیسی از جمله چهره های سرشناس محافظه کار در مناظره ای به بررسی فرهنگ پرداخته اند. ایگلتون نظریه های مارکسیستی در زمینه فرهنگ و راجر اسکروتن نظریه های...
یادداشت و تحلیل

چرا برگزاری مناظره ها به افزایش مشارکت نمی انجامد؟

cafeliberal
با برگزاری مناظره دوم نامزدهای ریاست جمهوری اکنون دیگر آشکار است که به احتمال زیاد جامعه با نوعی افزایش مشارکت معنادار در روزهای آتی مواجه نخواهد بود. آمار موج نهم نظر سنجی ایسپا پس از مناظره اول هم نشان داد که حدود هفتاد درصد مردم...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید

ajax-loader