28.9 C
تهران
سه‌شنبه 16 خرداد 1402 ;ساعت: 23:33
کافه لیبرال

میرفطروس

علی میرفطروس

فروغی در ظلمات،(بخش پایانی)، علی میرفطروس

cafeliberal
در تاریخ معاصرایران  دولتمردانی مانند قوام السلطنه و دکترمحمّد مصدّق ، شخصیّت هائی ملّی و منطقه بوده اند ، ولی شخصیّت محمدعلی فروغی ضمن داشتنِ ویژگی های ملّی تا سطح بین المللی ارتقاء می یابد.حضورِ فروغی در ریاست جامعۀ ملل(سازمان ملل امروزی) درسال 1308 شمسی ، نشانۀ بارزِ شخصیّتِ ممتاز وی درعرصۀ...
علی میرفطروس

فروغی در ظلمات (بخش دوم)، علی میرفطروس

cafeliberal
به مناسبت سالگردِ خاموشیِ محمدعلی فروغی * کمال آتاتورک:«من تاکنون مردی به جامعیّت و وطن‌پرستیِ فروغی ندیده ام. کاش مملکت من هم یک فروغی داشت». * فروغی پیوندگاهِ فرهنگ و ادبیّاتِ فاخرِ ایران و فرهنگ پویای غرب بود و این دو را چنان در خود هضم...
علی میرفطروس

فروغی در ظلمات،(بخش نخست)، علی میرفطروس

cafeliberal
 هفتاد وُ هشت سال از خاموشیِ این چلچراغِ  می گذرد.از چلچراغ می گویم چرا که در ظلماتِ ظالمِ قاجاری، فروغی چهل چراغِ  فرهنگ وُ اندیشه وُ ایراندوستی بود و در یکی از شبانه ترین دوره ها (شهریور 1320 و اِشغال ایران توسط ارتش های متّفقین)کشتیِ توفان زدۀ ایران را...
علی میرفطروس

در ستایشِ روشنگری ، مُدارا و شجاعتِ اخلاقی، علی میرفطروس

cafeliberal
* تاریخ معاصر ایران چونان آئینۀ شکسته ای است که تصاویر کج و معوجی از چهره های سیاسی ارائه می دهد، خصوصاً که این « آئینه » به زنگارِ  ایدئولوژی های فریبا (چه دینی و چه لنینی) نیز آغشته است. * ما  نمی توانیم – و...
علی میرفطروس

حماسـهء بابک،علی میرفطروس

cafeliberal
جمهور  ١ ايستاده گرانسنگ براوجِ پُر صلابتِ دشوار  (  بر صخره های سَتُرک کَليبر  )  جمهور             انديشناکِ ميهنِ مغلوب است…                                * *  ازبيشه های روشن انديشه ام اينک پلنگ خاطره ای ميکشدغریو: -بغداد در بادهای تيرهء بيداد درقصرها شکفته گلِ سرخ جام ها...
علی میرفطروس

داریوش شایگان:سالِکی درجستجوی«خویش»!،علی میرفطروس

cafeliberal
یادداشت های نوروزی 1 28 اسفند1396/19مارس2018 سال پیش درهمین روزها  گفته بودم که سال 1396،« سال سرنوشت»است.رویدادهای غیرمنتظره درایران(خصوصاً قیام سراسری مردم در دی ماه گذشته) و تأثیرات آن در فضای ملّی و بین المللی  نشانهء همین«سال سرنوشت»بوده و هست. گفته اندکه «عرصهء سیاست از...
علی میرفطروس

نوروز و «سنگِ خارای ایران»!،علی میرفطروس

cafeliberal
* نوروز به سان یک سنگر و سایه بان،هماره سر پناهِ ملّت و ملیّتِ ما بوده و مارا ازگذشته به حال و ازحال به  آینده منتقل کرده و باعث تداوم هویّت ملّی و تاریخیِ ما شده است. *نوروز-بعنوان یک جشن غیردینی– شایدبی نظیرترین یاکم نظیرترین  جشن ها...
علی میرفطروس

درحاشیهء رفراندوم(بیداری ها و بیقراری ها:26)،علی میرفطروس

cafeliberal
   بیداری ها وبیقراری ها:26 اشاره:  «بیداری ها و بیقراری ها»نوشته هائی است«خطی به دلتنگی» که می خواست نوعی«یادداشت های روزانه» باشد،دریغا که-گاه-از«خواستن»تا«توانستن»،فاصله  بسیاراست. درسالهای مهاجرت نامه های فراوانی به دوستانم نوشته ام که متضمن بسیاری ازدیده هاو دیدگاه های نگارنده است.دریغا که بسیاری ازآنها در دسترسم...
علی میرفطروس

ضعف ها و ضرورت های«فراخوان رفراندوم»،علی میرفطروس

cafeliberal
*مناظرات و منازعات جاری دربارهء رفراندوم،نمونهء  تازه ای ازعصَبیّت ها و فرصت سوزی های ما و   فرونهادنِ ادب وُ استدلال وُ انصاف توسطِ مباشران و مُبشّران«آزادی» درمقابله با«حریفان»است! *باتوجه به خصلت تمامیّت خواه یا توتالیترِرهبریِ رژیم  و باتوجه به حضورِ هم پیمانانش درمنطقه(روسیه،سوریه،حزب الله لبنان،نیروهای...
علی میرفطروس

نفت،شاه،«انقلاب اسلامی»ودیگرهیچ!(بخش پایانی)،علی میرفطروس

cafeliberal
*کیسینجردرسال1974(=1353):«…دراینجا[آمریکا]برخی براین عقیده اندکه یابایدشاه دست ازسیاست های نفتی خود بردارد و یامابایداورا عوض کنیم». *محمدرضاشاه:«به محض اینکه ایران حاکمیّت مطلق ثروت های زمینی خودرابدست آورد،بعضی ازوسایل ارتباط جمعیِ دنیامبارزه ای وسیع علیه کشورما آغازکردند و مراپادشاهی مُستبدخواندند!…». *** اشاره: بخش نخست این مقاله،موردتوجه و...
علی میرفطروس

نفت،شاه،«انقلاب اسلامی»…و دیگرهیچ!(1)،علی میرفطروس

cafeliberal
  بخش نخست شاه: بین قدرت های امپریالیستی و ما   برخوردی روی می دهد!  * سرشت وسرنوشت تحولات سیاسی ایران معاصر(از تبعید رضاشاه تا تضعیف وسقوط دولت مصدّق و سرنگونی محمدرضاشاه پهلوی)را نمی توان فهمیدمگراینکه ابتداء مسئلهء نفت و نقش آن درحیات سیاسی ایران معاصر...
علی میرفطروس

تجدّدِ آمرانهء دوران رضاشاه؛کمبودها وکامیابی ها، بخش دوم: پایانی، علی میرفطروس

cafeliberal
بخش دوم:پایانی *به خاطرسُلطه و سیطرهء روحانیّون و مخالفت آنان،کشف حجاب درزمان رضاشاه  باموانع و مشکلات فراوان همراه بود. *درحالیکه مارکسیست های ترکیه نسبت به «کمال اتاتُرک» ارادت و احترام فراوان داشتند و دربرابردادگاه های نظامی ترکیه؛خودرا«کمالیست های واقعی»می  دانستند،مارکسیست های ایرانی،رضاشاه را«فاشیست و از...
علی میرفطروس

تجدّدِ آمرانهء دوران رضاشاه؛کمبودها وکامیابی ها، علی میرفطروس

cafeliberal
بخش نخست *تجدّد یا «مهندسی اجتماعی»(به تعبیر پوپر)در ذاتِ خود آمرانه است،خصوصاً درجوامعی مانند ایران و ترکیه و تونس و مصرکه فاقدتوسعه و ساختارهای نوین اجتماعی بودند.   *فکر«تجدّدِآمرانه»،زمانی دربین روشنفکران ایران پیدا شدکه بخاطرسیطرهء دو استبداد سیاسی و مذهبی و حضورقاهرهء دولت های روس و...
علی میرفطروس

دکترمحمّدمصدّق و محمّدعلی فروغی:دو روِش و منِشِ سیاست ورزی درایران معاصر، علی میرفطروس

cafeliberal
بازخوانی یک مقاله اشاره: روز5آذر1321 محمدعلی فروغی،یکی ازفرهیخته ترین و فرزانه ترین دولتمردان و روشنفکران ایران  چشم ازجهان فروبست.پس ازسال ها سکوتِ توطئه آمیز علیه عملکرد ها و عقاید فروغی،اینک  موج جدیدی  پدیدآمده که به دورازتعصّبات سیاسی-ایدئولوژیک  به داوریِ عملکردها و افکارِ وی نشسته است....
علی میرفطروس

رویداد28مرداد32؛و پیروزیِ یک دیدگاه!،علی میرفطروس

cafeliberal
  درستایشِ بیداری و شجاعتِ اخلاقی * بعداز 28مرداد32 جامعهء روشنفکری ایران دریک«تعطیلیِ تاریخی»،ازاندیشیدن فروماند،گوئی که تاریخ معاصرایران در 28مرداد،متوقّف شده بود! * هم رضا شاه، هم محمّد رضاشاه، هم قوام‌السلطنه و هم دکترمصدّق،در بلندپروازی‌های مغرورانــهء خویش، ایران را سربلند و آزاد و آباد می‌خواستند، هر...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید