کافه لیبرال

پیشرفت

یادداشت و تحلیل

درس هایی از پیشرفت یک جزیره بدبخت…

cafeliberal
استراتژي مثل سرطان به جز هزينه، ‌درد هم دارد چون باید دست به انتخاب های دردناک زد! بگذارید مثالي بزنم! يك جزيره بدبخت در سال 1960، توان نظامي دفاع از خودش را نداشت. چند بار بين ژاپن و انگلستان دست به دست شد. دسترسي به...
معرفی کتاب یادداشت و تحلیل

اینک روشنگری: در دفاع از عقل، علم، انسان‌گرایی و پیشرفت، استیون پینکر

cafeliberal
دومین نیمه از دومین دهۀ هزاره سوم زمانی مساعد برای نوشتن کتابی درباره روند تاریخی پیشرفت و علل آن به نظر نمی‌رسد. در زمان نوشتن این کتاب، کشور من [آمریکا] توسط افرادی رهبری می‌شود که نگاهی تیره نسبت به زمان حال دارند: «مادران و کودکانی...
محمود سریع القلم

سی مانعِ روانشناختی پیشرفت

cafeliberal
۱-در رابطه با هر موضوعی، نظر دادن؛ ۲-تقریباً  تعطیلی انتقاد از افکار خود؛ ۳-تقریباً تعطیلی انتقاد از رفتار خود؛ ۴-تقریباً تعطیلی انتقاد از بدقولی­ های خود؛ ۵-تقریباً تعطیلی انتقاد از نسبت­ های ناروا به دیگران؛ ۶-استفادۀ ناآگاهانه از واژه­ ها؛ ۷-شادمانی از عدم همکاری با...
اقتصاد موسی غنی نژاد

پیشرفت اقتصاد و امنیت ملی، موسی غنی‌نژاد

root_d7p3qva9
از همان آغاز پیدایش علم اقتصاد دو رویکرد متفاوت و بعضا متضاد درخصوص رابطه میان نظام اقتصادی و مصلحت سیاسی وجود داشت. یک عده که بعدها به «مرکانتیلیست‌ها» معروف شدند بر این عقیده بودند که اقتصاد ابزاری در میان سایر ابزارها برای خدمت به مصلحت...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید

ajax-loader