29.9 C
تهران
دوشنبه 8 خرداد 1402 ;ساعت: 23:12
کافه لیبرال

اقتصاد به سبک اشرف!

پرده نخست: “اگر مردم رشوه میگیرند، اگر مردم دزدی میکنند، اگر مردم خیانت میکنند، اگر مینی ژوپ در جامعه رسوخ پیدا میکند، اگر بیتل ها و هیپی ها در جامعه پیدا میشوند، اگر پارتی بازی میشود، اگر افراد بی لیاقت بمشاغل حساس میرسند، اگر کسانی را که حرف حق میزنند در نه زندانها سر میبرند و نابودشان میسازند، اگر مردم مبارزه میکنند، اگر عده ای بوطن و ملت خیانت میکنند، اگر از کشوری طرفداری میشود و کشور دیگری محکوم میگردد همه علت زیر بنائی دارد و تمام اینها روابط اجتماعی و فرهنگی اجتماع و روبنای جامعه هستند”.

پرده دوم: “این درخت، درخت سودپرستی استعمار خارجی و ارتجاع داخلی و بطور کلی جهان سرمایه داری، هزارها شاخه دارد. مبارزه با یکی از این شاخه ها احمقانه است و در واقع در همان حالی که ما با تمام نیروی بسیج شده خود يك شاخه را از بین میبریم (که موفق هم نخواهیم شد صدها شاخه دیگر بوجود آمده است. این درخت را باید از ریشه، مورد حمله قرار داد. ما باین مطلب ایمان داریم که رو بنا (تربیت و طرز تفکر، بهائیت، هیپی گری، روزنامه های منحرف کننده، کتابهای مبتذل، افراد بزهکار، سخن گویان منحرف، دزدی، رشوه، فحشاء، لواط، مینی ژوپ، هروئين، تریاک و تنظیم روابط دختر و پسر …) بدون تغيير زير بنا قابل اصلاح و تغییر نیست.

حتما خواهید گفت دلیل شما چیست و چه دلیلی بهتر از تاریخ وجود دارد. در عرض ۲۰سال گذشته با تمام مبارزاتی که شده آیا اینها، این فساد و بدبختی جامعه بیشتر شده است یا کمتر؟ ولى مشاهده میکنیم در کشور هایی که با روبنا کاری نداشته وزیر بنا را عوض کرده اند رو بنا هم خیلی زود تغییر کرده و اصلاح شده است. بنا بر این در حال حاضر بسیج جوانان و نیروهای مترقی برای مبارزه با روبنا، آب در هاون کوبیدن است و هیچ نتیجه ای از اینکار حاصل نمیگردد. و در کشور هائیکه زیربنا سالم است از طریق روبنا در تحکیم زیر بنا میتوان کوشید”.

پرده سوم: “اگر شما خواستید در يك كارخانه که مال آقای x است و مثلا ۵۰۰۰ نفر کارگر دارد بفرض عدالت را اجرا کنید و حق هر کارگر را بخودش برگردانید نمیتوانید همینطوری با قای x بگوئید : آقای x لطفا مزدها را زیاد کنید و وسائل رفاه و آسایش کارگران را فراهم کنید و… این آقای x که سرمایه دار وصاحب کارخانه است شب و روز را بخاطر بچنگ آوردن سود زنده است. او حاضر نیست دیناری بمزد ها افزوده شود. برای تغییر روبنا (افزایش مزد ها و تغییر شرایط کاری لازم است که ما زیربنا را تغيير دهیم. یعنی اگر یک دولت ملی و از خود ملت سرکار آید این کارخانه را ملی میکند آنوقت همه کارگران مزد بیشتری خواهند گرفت”.

این سه پرده بخشی از جزوه اقتصاد به زبان ساده است که تازه به دستم رسیده است، پیش از انقلاب در میان هواداران فرقه رجوی می چرخید تا برای به اصطلاح مبارزه آماده شوند و از قرار روی خیلی ها حتی مخالفان مجاهدین هم اثرگذار بوده است. خوشمزه تر از همه اینست که پیشنهاد دولتی شدن زمانی مطرح می شد که در یک قانون غریب (و البته بدون منطق اقتصادی) بعد از انقلاب سفید کارگران در سود کارخانه ها شریک شده بودند! احتمالا وضعیت بد کارخانه های دولتی فشل هم از این روست که دولت ها به اندازه کافی “ملی” نیستند. ساده انگاری و توهم اگر با کمی به اصطلاح چپ جات ترکیب شود چیزی خطرناکی خواهد بود، مدتهاست برای قضاوت در مورد گروه های سیاسی یک معیار ساده دارم؛ به جای پرسیدن در مورد مفاهیم گشوده به تفسیر و مبهم مثل آزادی و دموکراسی و مانند آن، دنبال اینم که موضعشان نسبت به مالکیت خصوصی چیست، از ناباوران به حفظ جدی مالکیت خصوصی به اصطلاح آزادی و لیبرتی درنمی آید، والله اعلم.

 

کانال راهبرد/امیرحسین خالقی

@RahbordChannel

 

 


پُر فروش های انقلاب

چهارشنبه ٢٢ فروردین ۵٨
اقتصاد اسلامى، ابوالحسن بنى‌صدر
اسلام‌شناسى، على شریعتى
تاریخ سى‌ساله، بیژن جزنى
اقتصاد به زبان ساده، محمود عسکرى‌زاده
سقوط ٧٩، پل امیل اردمن، ترجمهٔ حسین ابوترابیان
ماتریالیسم و دیالکتیک، موریس کورنفورت، ترجمه خادم
من متهم مى‌کنم، کریم [کذا؛ فریدون]  کشاورز [عنوان کامل: من متهم مى‌کنم، کمیتهٔ مرکزى حزب توده ایران را]
آذربایجان و مسئلهٔ ملى، علیرضا نابدل
منتخب آثار لنین، ترجمهٔ پورهرمزان
چین بعد از مائو، شارل بتلهایم، ترجمهٔ [عباس] میلانى

۵ اردیبهشت
آبشوران، على‌اشرف درویشیان
اقتصاد به زبان ساده، عسکرى‌زاده
انقلاب در انقلاب، رژیس دبره
پرتوى از قرآن، محمود طالقانى
تلخون، صمد بهرنگى
دیوان لاهوتى
جنگل، آپتون سینکلر، ترجمهٔ ابوتراب باقرزاده
سرمایه، مارکس
ماهى سیاه کوچولو، بهرنگى
مقدمه‌اى بر تاریخ، حمید مؤمنى
اصول دیالکتیک، کیوان


١٩ اردیبهشت

منشأ خانواده، مالکیت خصوصى و دولت، فریدریش انگلس، ترجمهٔ مسعود احمدزاده
اسلام‌شناسى، على شریعتى
فقر فلسفه، کارل مارکس
پرتوى از قرآن، آیت‌الله محمود طالقانى
در مورد مسئلهٔ مسکن، فریدریش انگلس، ترجمهٔ مهدى خانبابا تهرانى
روانشناسى اجتماعى و تاریخى، پورشنف، ترجمه رضى هیرمندى
اسلام و مالکیت، محمود طالقانى
سرمایه، کارل مارکس، ترجمهٔ الف الف
اقتصاد به زبان ساده، عسکرى‌زاده
منتخب آثار لنین، پورهرمزان

٩ خرداد

تاریخ تحولات اجتماعى ایران، مرتضى راوندى

جنگل، آپتون سینکلر، ترجمهٔ ابوتراب باقرزاده

در مورد مسئلهٔ مسکن، فریدریش انگلس، ترجمهٔ مهدى خانبابا تهرانى

تشیع علوى و تشیع صفوى، على شریعتى

چین بعد از مائو، شارل بتلهایم، ترجمهٔ عباس میلانى

مارکس به زبان ساده، ریوس، ترجمهٔ پرویز آدرانى

پرتوى از قرآن (۴ جلد)، محمود طالقانى

منتخب آثار مائو (جلد ۵)

روانشناسى اجتماعى و تاریخى، پورشنف، ترجمهٔ رضى هیرمندى

دربارهٔ رهایى زنان، لنین

تاریخ بیست‌سالهٔ ایران، حسین مکى

٢٣ خرداد

پرتوى از قرآن (۴ جلد)، آیت‌الله طالقانى

مسائل لنینیسم، ى. استالین

طرحى از کمونیسم براى نوآموزان، رضا راستین

دولت، و. اى. لنین، ترجمهٔ جواد شمس

تحلیل طبقاتى جامعهٔ چین، مائو تسه‌دون

کیش شخصیت، ابوالحسن بنى‌صدر

ماتریالیسم و آمپیریوکریتیسم، لنین

چگونه قرآن بیاموزیم، سازمان مجاهدین خلق

منتخب آثار مائو (جلد ٢)

٣١ خرداد

مسائل لنینیسم، ی. استالین

اسلام و مالکیت، محمود طالقانى

ماتریالیسم دیالکتیک به زبان ساده، ترجمهٔ ع. رشیدیان

طرحى از کمونیسم براى نوآموزان، رضا راستین

چین و کارگران، ژانت گولدواسر و استوارت دئوتى، ترجمهٔ ى. داودى و ج.رمضانى

ترجمه و شرح نهج‌البلاغه، آیت‌الله طالقانى

تاریخ جهان نو، رابرت روزول پالمر، ترجمهٔ ابوالقاسم طاهرى

اسلام در ایران، پطروشفسکى، ترجمه کریم کشاورز

۶ تیر

نیکاراگوئه، انتشارات نسیم

پرتوى از قرآن، محمود طالقانى

ماتریالیسم به زبان ساده، نوشتهٔ جمعى از کارگران، دهقانان و سربازان چین، ترجمهٔ ع. رشیدیان

اسلام در ایران، پطروشفسکى، ترجمهٔ کریم کشاورز

لنین براى نوآموزان

تکامل نظریهٔ مونیستى تاریخ، پلخانف، ترجمهٔ جلال علوى‌نیا

تاریخ جهان نو، ج ٢، ترجمهٔ ابوالقاسم طاهرى

محاسبهٔ اقتصادى و اَشکال مالکیت، شارل بتلهایم، ترجمهٔ سعید سجادیان

اتحادیه‌هاى کارگرى، لنین

برخى ملاحظات پیرامون تاریخ انقلاب مشروطیت، رحیم نامور

اسلام و مالکیت، آیت‌الله طالقانى

مارکس به زبان ساده، ترجمهٔ پرویز آدرامى

١٣ تیر

دانش سیاسى، ترجمه و تنظیم: ج. امید

جمعبندى سه‌ساله، حمید اشرف

پرتوى از قرآن، آیت‌الله محمود طالقانى

الفباى کمونیسم، بوخارین، پرابرشنسکى

نیکاراگوئه

لنین براى نوآموزان، ریچارد آبینانسى و اسکات زارات، ترجمه م.آزاده

مارکسیسم چیست؟، امیل ترنر، ترجمه محمدتقى صالحى

کتاب کودکان و نوجوانان، گردآورنده: على‌اشرف درویشیان

کتاب سرخ، مائو تسه‌دون

تاریخ نهضتهاى فکرى ایران (از زرتشت تا تازى)، عبدالرفیع حقیقت

٢٠ تیر

زمین نوآباد، میخائیل شولوخف، ترجمهٔ م. ا. به‌آذین

یک، دو، سه، بینهایت، ژرژ گاموف، ترجمهٔ احمد بیرشک

الفباى کمونیسم، بوخارین، پرابرشنسکى

بررسى اصلاحات ارضى، م. سوداگر

خانهٔ غارىِ انسان پکن، چیالان پو، ترجمه م. ناصرى

جامعهٔ سرمایه‌دارى را بشناسیم: استثمار، ندای کارگر

قصص قرآن و تاریخ پیامبران، سیدمحمد صُحُفى

کتاب کودکان و نوجوانان، گردآورنده: على‌اشرف درویشیان

پرتوى از قرآن، آیت‌الله طالقانى

لنین براى نوآموزان، ریچارد آبینانسى و اسکار زارت، ترجمهٔ م. آزاده

٢۷ تیر

جامعهٔ سرمایه‌دارى را بشناسیم: دولت، انتشارات نداى کارگر

پرتوى از قرآن، آیت‌الله طالقانى

دانش سیاسى، ترجمه و تنظیم: ج. امید

زمین نوآباد، میخائیل شولوخف، ترجمهٔ م. ا. به‌آذین

به روستائیان فقیر، لنین

انقلاب و ضدانقلاب در شیلى، پل سوئیزى. هرى مگداف، ترجمهٔ خلیل پاک‌نیا

کتاب کودکان و نوجوانان، گردآورنده: على‌اشرف درویشیان

الفباى کمونیسم، بوخارین، پرابرشنسکى

محاسبه اقتصادى و اَشکال مالکیت، شارل بتلهایم، ترجمهٔ سعید سجادیان

آزادى اقتصادى و اختناق سیاسى در شیلى، ارولاندو لتایر، ترجمهٔ حمید اهرابى

٣ مرداد

جامعهٔ سرمایه‌دارى را بشناسیم: دولت، انتشارات نداى کارگر

پرتوى از قرآن، آیت‌الله طالقانى

مبارزهٔ طبقاتى در اتحاد شوروى ١٩٢٣–١٩١۷، شارل بتلهایم، ترجمهٔ خسرو مردم‌دوست

سلام، آقا معلم، مرضیه احمدى‌اسکوئى

زمین نوآباد، میخائیل شولوخف، ترجمهٔ م.ا.به‌آذین

اقتصاد سیاسى پیش از مارکس، ا. آنیکین، ترجمهٔ جلال علوى‌نیا

کى بر مى‌گردى داداش جان، على‌اشرف درویشیان

الفباى کمونیسم، بوخارین، پرابرشنسکى

اسلام‌شناسى، دکتر على شریعتى

اسلام و مالکیت، آیت‌الله طالقانى

١١ مرداد

مبارزهٔ طبقاتى در اتحاد شوروى ١٩٢٣–١٩١۷، شارل بتلهایم، ترجمهٔ خسرو مردم‌دوست

جامعهٔ سرمایه‌دارى را بشناسیم: دولت

پرتوى از قرآن، آیت‌الله طالقانى

اقتصاد سیاسى پیش از مارکس، ا. آنیکین، ترجمه جلال علوى‌نیا

کِى برمى‌گردى داداش جان، على‌اشرف درویشیان

اسلام و مالکیت، آیت‌الله طالقانى

زمین نوآباد، میخائیل شولوخف، ترجمهٔ م. ا. به‌آذین

اسلام‌شناسى، دکتر على شریعتى

الفباى کمونیسم، بوخارین، پرابرشنسکى

لنین براى نوآموزان، ریچارد آبینانسى و اسکات زارات، ترجمه م. آزاده

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

درس هایی از اقتصاد اتریشی برای کسب و کارها – مدل کسب و کار

cafeliberal

مصیبت عافیت‌طلبی

cafeliberal

راهنمای ارتباط با مردم حرف گوش نکن!

cafeliberal

نیم قرن قدمت طرح جامع انرژی دریغ از یک برنامه قابل اجرا

cafeliberal

در مورد اقتصاد چه بخوانیم؟

cafeliberal

آینده بدون پول نقد به چه معناست؟

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید