15.5 C
تهران
چهارشنبه 10 آذر 1400 16:18
کافه لیبرال

حماسـهء بابک،علی میرفطروس

جمهور  ١

ايستاده گرانسنگ

براوجِ پُر صلابتِ دشوار

 (  بر صخره های سَتُرک کَليبر  )

 جمهور

            انديشناکِ ميهنِ مغلوب است

                               * *

 ازبيشه های روشن انديشه ام

اينک

پلنگ خاطره ای

ميکشدغریو:

-بغداد

در بادهای تيرهء بيداد

درقصرها

شکفته گلِ سرخ جام ها

بانگ بلندِ خنده و نوشانوش

پل بسته برسکوت سياه شهر

و شهر

      درخيل خواب و

    خُوف.

دردور دست

ـ امّا ـ

هيأت مردی

چون مشعلی فروزان

خوابِ بلندِ اين فلاتِ سَتَروَن را

آشفته می کند

مردی که قلبِ منقلبش

قلبِ ميهن است

مردی که چلچراغ روشن چشمش

چراغ خلق:

ـ«دشمن چه فتنه های غريبی دارد

به زير سر؟

افشين

چه نقشه های پليدی دارد

درون دل؟

آيا کدام مردِ حرامی ؟

آيا کدام مردِ حرامی ؟

اينگونه کرد پريشان

      گونه های ملّت من را ؟

آيا کدام مرد حرامی ؟

آيا کدام…»

 

 بابک  درون قلعهء جمهور 

       انديشناک ميهن مغلوب است

تهران،دی ماه1354

_______________________________

!-قلعهء جمهور(بَذّ)قلعه و ستادمبارزاتیِ بابک خرمدین      

به نقل از:آوازهای تبعیدی

مطلب مرتبط:

بالهء بابک خُرمدین

منبع

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

تجدّدِ آمرانۀ دوران رضاشاه؛کمبودها و کامیابی ها( بخش نخست)،علی میرفطروس

cafeliberal

دکتر مظفّرِ بقائی و مسیحِ باز مصلوب!( به بهانۀ سالگرد28مرداد )،علی میرفطروس

cafeliberal

بی بی سی:تماس آمریکا با یک گروه کودتاچی در ارتش شاه، علی میرفطروس

root_d7p3qva9

تأمّلاتی دربارۀ جنبش مشروطيـّت،علی میرفطروس

cafeliberal

در ستایشِ روشنگری ، مُدارا و شجاعتِ اخلاقی، علی میرفطروس

cafeliberal

نفت،شاه،«انقلاب اسلامی»ودیگرهیچ!(بخش پایانی)،علی میرفطروس

root_d7p3qva9

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید

ajax-loader