27.4 C
تهران
شنبه 25 اردیبهشت 1400 19:28:29
کافه لیبرال

فایل صوتی: پیشگفتار کانت بر سنجش خرد ناب+دانلود کتاب

پیشگفتار کانت بر چاپ نخست سنجش خرد ناب، ترجمۀ میرشمس‌الدین ادیب‌سلطانی، روخوانی و تنظیم از حامد صفاریان

دانلود کتاب سنجش خرد ناب

https://cafe-liberal.com/pdf/Emanooel_Kant_Sanjesh_Kherad_e_Nab.pdf

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

عدالت اجتماعی از دیدگاه هایک!

root_d7p3qva9

جان لاک، قهرمان جامعه مدنی

root_d7p3qva9

«حلّاج» : دریچه ای برباغِ بسیار درخت، علی میرفطروس

cafeliberal

آراء فلسفی کانت پیرامون دین و ارتباط آن با فلسفه اخلا‌ق

root_d7p3qva9

معرفی کتاب : مدارا

cafeliberal

کتاب ازدواج کودکان – کنکاشی در ۱۰۰ سفرنامه‌ دوران صفویه و قاجاریه

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید

ajax-loader