کافه لیبرال

قتلِ نوید افکاری و ضرورتِ تحصّن در مقرِّ سازمان ملل متّحد، علی میرفطروس

* قتل هولناک نوید افکاری  ناشی از کم کاری ها و بی مسئولیّتی های ما نیز می تواند باشد!

*چشم های بیدارِ قهرمان ملّی،«پهلوان نوید افکاری» منتظر اقدامات اساسیِ شاهزاده رضا پهلوی، خانم شیرین عبادی و دیگران است.

* صدها حقوقدان،هنرمند، نویسنده، سینماگر، روزنامه نگار، استاد دانشگاه و فعّال حقوق بشر در خارج ازکشور و  ده ها شبکۀ رادیو-تلویزیونی می توانند به ارتقای این خواست ملّی در سطح بین المللی   کمک و یاری نمایند.

***

قتل فجیعِ نوید افکاری بارِ دیگر«مسئلۀ رژیم ایران»را در صدر خبرهای جهان  قرار داده است . ابعاد هولناکِ این شکنجه و قتل   باعثِ حیرت و اعتراض بسیاری از انسان های آزاده و مسئول در سراسرِ جهان شده است. این قتل هولناک  درشرایطی انجام شده که مسئولان رژیم اسلامی نسبت به خواست مشروع و قانونیِ نسرین ستوده ، نرگس محمّدی و دیگران برای آزادی زندانیانِ سیاسی- عقیدتی  و جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا – بی اعتنا و بی تفاوت بوده اند و لذا، با «مرگِ تدریحی»، زندان های ایران را به «گورهای دسته جمعی»بدَل کرده اند که یادآور قتل عام زندانیان سیاسی-عقیدتی در سال 67 می باشد.

قتلِ هولناکِ نوید افکاری  ناشی از کم کاری ها و بی مسئولیّتی های ما نیز می تواند باشد زیرا چنانکه نوشته بودم – اگربهنگام سرکوب اعتراضات دی ماه 96 و آبان 98 رهبران سیاسی و آزادیخواهان ایرانی در خارج ازکشور در یک اقدام مشترک و متحد در برابر سازمان ملل متحد در نیویورک  تحصّن و اعتراض می کردند ، چه بسا که راهِ  قتل هائی مانند قتل پهلوان نوید افکاری  گرفته می شد.

چهل سال است که رهبران و شخصیّت های سیاسی ما با انتشار«متن های متین» و«منشورهای پُرشور» فضای مبارزاتی ایرانیان را  دچار رخوت و «تکرارِ مکرّرات» کرده اند، بی آنکه دریچه ای به آزادی ایران گشوده شود.چنانکه گفته ام : تجربۀ 40سالۀ جمهوری اسلامی  نشان داده که هیچ کلیدی  قفلِ فقر، فساد و زوال هولناکِ حاکم  برایران را بازنخواهد کرد مگراینکه سایۀ شوم این رژیمِ ضدایرانی از سرِ ملّت ما و مردم منطقه  برداشته شود.

شرایط هولناک کنونی، مسئولیّت های بیشتر و وظایف جدّی تری را در برابر شخصیّت ها و رهبرانی مانند شاهزاده رضاپهلوی(به عنوان شاخص ترین چهرۀ سیاسی در محافل ملّی و بین المللی)،خانم شیرین عبادی (به عنوان برندۀ جایزۀ صلح نوبل) و دیگران   قرار می دهد . دراین شرایط حسّاس ملّی و در عجز وُ انزوای رژیم اسلامی درسطح بین المللی ضروری است که شاهزاده رضاپهلوی، خانم شیرین عبادی و دیگر مبارزان راهِ آزادی و حقوق بشر در یک همبستگی  و همآوازیِ ملّی، ضمن تحصّن در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک  خواست مشروع  و مدنیِ ملّت ایران برای عبور از رژیم جمهوری اسلامی را به گوش جهانیان برسانند با این هشدار به دولت های چین و روسیه که هرگونه قرارداد با رژیم غیرمشروعِ حاکم ،ازنظر ملّت ایران  فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود.

این اقدام مشترک  ضمن به چالش کشیدنِ رژیم اسلامی، مایۀ امید و پایداریِ آزادیخواهان در داخل ایران خواهد بود. صدها حقوقدان،هنرمند، نویسنده، سینماگر، روزنامه نگار، استاددانشگاه و فعّال حقوق بشر درخارج ازکشور و ده ها شبکۀ رادیو-تلویزیونی می توانند به ارتقای این خواست ملّی در سطح بین المللی   کمک و یاری نمایند.

چشم های بیدارِ قهرمان ملّی، پهلوان نوید افکاری منتظر اقدامات اساسیِ شاهزاده رضاپهلوی،خانم شیرین عبادی و دیگران است با یادآوری این سخن ملک الشعرای بهار:

وزرا باز نهادند زکف   کارِ وطن

وکلا مُهر نهادند به کام وُ به دَهَن

علما را شبهه نمودند و فتادند به ظنّ

چیره شد کشور ایران را انبوهِ فِتَن

ای وطن‌خواهان! زنهار، وطن در خطر است…

https://mirfetros.com/

ali@mirfetros.com

 

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

در حاشیۀ خیابان انقلاب، علی میرفطروس

cafeliberal

روایتِ دکتر احمد شايگان(پسرعلی شایگانِ جبهۀ ملّی)دربارۀ چماقداری محمّد امینی

cafeliberal

مشروطیّت:ضعف ها و ظرفیّت های یک جنبشِ ناتمام(بخش سوم و پایانی)،علی میرفطروس

cafeliberal

سیاهکل و انقلاب اسلامی:اشاره ای به زمینه های نظریِ دو  رویداد، علی میرفطروس

cafeliberal

علی میرفطروس: انقلاب اسلامی:محصول جنگ اقتصادی شاه علیه آمریکا !

root_d7p3qva9

تارنمای علي ميرفطروس » یادآوریِ یک متن:سالِ سرنوشت!

root_d7p3qva9

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید

ajax-loader