19.8 C
تهران
سه‌شنبه 4 مهر 1402 ;ساعت: 06:43
کافه لیبرال

قتلِ نوید افکاری و ضرورتِ تحصّن در مقرِّ سازمان ملل متّحد، علی میرفطروس

* قتل هولناک نوید افکاری  ناشی از کم کاری ها و بی مسئولیّتی های ما نیز می تواند باشد!

*چشم های بیدارِ قهرمان ملّی،«پهلوان نوید افکاری» منتظر اقدامات اساسیِ شاهزاده رضا پهلوی، خانم شیرین عبادی و دیگران است.

* صدها حقوقدان،هنرمند، نویسنده، سینماگر، روزنامه نگار، استاد دانشگاه و فعّال حقوق بشر در خارج ازکشور و  ده ها شبکۀ رادیو-تلویزیونی می توانند به ارتقای این خواست ملّی در سطح بین المللی   کمک و یاری نمایند.

***

قتل فجیعِ نوید افکاری بارِ دیگر«مسئلۀ رژیم ایران»را در صدر خبرهای جهان  قرار داده است . ابعاد هولناکِ این شکنجه و قتل   باعثِ حیرت و اعتراض بسیاری از انسان های آزاده و مسئول در سراسرِ جهان شده است. این قتل هولناک  درشرایطی انجام شده که مسئولان رژیم اسلامی نسبت به خواست مشروع و قانونیِ نسرین ستوده ، نرگس محمّدی و دیگران برای آزادی زندانیانِ سیاسی- عقیدتی  و جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا – بی اعتنا و بی تفاوت بوده اند و لذا، با «مرگِ تدریحی»، زندان های ایران را به «گورهای دسته جمعی»بدَل کرده اند که یادآور قتل عام زندانیان سیاسی-عقیدتی در سال 67 می باشد.

قتلِ هولناکِ نوید افکاری  ناشی از کم کاری ها و بی مسئولیّتی های ما نیز می تواند باشد زیرا چنانکه نوشته بودم – اگربهنگام سرکوب اعتراضات دی ماه 96 و آبان 98 رهبران سیاسی و آزادیخواهان ایرانی در خارج ازکشور در یک اقدام مشترک و متحد در برابر سازمان ملل متحد در نیویورک  تحصّن و اعتراض می کردند ، چه بسا که راهِ  قتل هائی مانند قتل پهلوان نوید افکاری  گرفته می شد.

چهل سال است که رهبران و شخصیّت های سیاسی ما با انتشار«متن های متین» و«منشورهای پُرشور» فضای مبارزاتی ایرانیان را  دچار رخوت و «تکرارِ مکرّرات» کرده اند، بی آنکه دریچه ای به آزادی ایران گشوده شود.چنانکه گفته ام : تجربۀ 40سالۀ جمهوری اسلامی  نشان داده که هیچ کلیدی  قفلِ فقر، فساد و زوال هولناکِ حاکم  برایران را بازنخواهد کرد مگراینکه سایۀ شوم این رژیمِ ضدایرانی از سرِ ملّت ما و مردم منطقه  برداشته شود.

شرایط هولناک کنونی، مسئولیّت های بیشتر و وظایف جدّی تری را در برابر شخصیّت ها و رهبرانی مانند شاهزاده رضاپهلوی(به عنوان شاخص ترین چهرۀ سیاسی در محافل ملّی و بین المللی)،خانم شیرین عبادی (به عنوان برندۀ جایزۀ صلح نوبل) و دیگران   قرار می دهد . دراین شرایط حسّاس ملّی و در عجز وُ انزوای رژیم اسلامی درسطح بین المللی ضروری است که شاهزاده رضاپهلوی، خانم شیرین عبادی و دیگر مبارزان راهِ آزادی و حقوق بشر در یک همبستگی  و همآوازیِ ملّی، ضمن تحصّن در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک  خواست مشروع  و مدنیِ ملّت ایران برای عبور از رژیم جمهوری اسلامی را به گوش جهانیان برسانند با این هشدار به دولت های چین و روسیه که هرگونه قرارداد با رژیم غیرمشروعِ حاکم ،ازنظر ملّت ایران  فاقد ارزش و اعتبار خواهد بود.

این اقدام مشترک  ضمن به چالش کشیدنِ رژیم اسلامی، مایۀ امید و پایداریِ آزادیخواهان در داخل ایران خواهد بود. صدها حقوقدان،هنرمند، نویسنده، سینماگر، روزنامه نگار، استاددانشگاه و فعّال حقوق بشر درخارج ازکشور و ده ها شبکۀ رادیو-تلویزیونی می توانند به ارتقای این خواست ملّی در سطح بین المللی   کمک و یاری نمایند.

چشم های بیدارِ قهرمان ملّی، پهلوان نوید افکاری منتظر اقدامات اساسیِ شاهزاده رضاپهلوی،خانم شیرین عبادی و دیگران است با یادآوری این سخن ملک الشعرای بهار:

وزرا باز نهادند زکف   کارِ وطن

وکلا مُهر نهادند به کام وُ به دَهَن

علما را شبهه نمودند و فتادند به ظنّ

چیره شد کشور ایران را انبوهِ فِتَن

ای وطن‌خواهان! زنهار، وطن در خطر است…

https://mirfetros.com/

ali@mirfetros.com

 

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

فروغی در ظلمات،(بخش نخست)، علی میرفطروس

cafeliberal

11سپتامبر:ريشه ها و باز انديشی ها،علی ميرفطروس

cafeliberal

دو کتاب بدیع و ارزشمند، علی میرفطروس

cafeliberal

گامی در تاریخ (بخش چهارم) ، علی میرفطروس

cafeliberal

با افغانستانِ اندوه!،علی میرفطروس

cafeliberal

یادداشت های پراکنده!، علی میرفطروس

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید