23.5 C
تهران
دوشنبه 30 فروردین 1400 10:29:52
کافه لیبرال

پرونده‌ای برای «تقدم آزادسازی بر خصوصی‌سازی»

🗨 نوشداروی بیماری فقر و قحطی- موسی غنی‌نژاد
https://t.me/ghaninejad_mousa/36

🗨 آزادسازی اقتصاد بلای جان رانت و فساد خصولتی‌ها می‌شود- موسی غنی‌نژاد
https://t.me/ghaninejad_mousa/78

🗨 گزیده‌ای از کتاب اقتصاد و دولت در ایران- موسی غنی‌نژاد
https://t.me/ghaninejad_mousa/82

🗨 فواید آزادی اقتصادی شهروندان- دنیای اقتصاد- ۱۲ تیر ۹۹- محمد ماشینچیان
https://t.me/ghaninejad_mousa/221

🗨 اول باید بر تحریم‌های داخلی غلبه کرد- گفتگو با تجارت فردا- ۱۵ آذر ۹۹- موسی غنی‌نژاد
https://t.me/ghaninejad_mousa/293

🗨 خصوصی‌سازی، آری یا نه؟
موسی غنی‌نژاد
https://t.me/ghaninejad_mousa/108
https://t.me/ghaninejad_mousa/92
https://t.me/ghaninejad_mousa/93

🗨 خصوصی‌سازی را متوقف کنید –
موسی غنی‌نژاد
https://t.me/ghaninejad_mousa/77

🗨 خصوصی‌سازی و اقتصاد‌آزاد –
موسی غنی‌نژاد
https://t.me/ghaninejad_mousa/57

✔️ @BoomrangInstitute

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

پرونده‌ای برای «محیط زیست»

cafeliberal

‍ پرونده ای برای «روشنفکری دینی»

cafeliberal

پرونده‌ای برای «تجارت آزاد»

cafeliberal

پرونده ای برای «سوسیالیسم و مارکسیسم»

cafeliberal

پرونده ای برای «خصوصی‌سازی»

cafeliberal

پرونده ای برای «لیبرالیسم»

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید

ajax-loader