گفتگو با دکتر موسی غنی نژاد با موضوع لیبرالیسم پس از کرونا

🎤 گفتگوی اکوایران با موسی غنی نژاد با موضوع «لیبرالیسم پس از کرونا»

🔹 تدابیر ویژه مقابله با بحران ناشی از کرونا موقتی بوده و ربطی به لیبرالیسم یا سوسیالیسم ندارد.

🔻یادداشت های دیگر در مورد بحران کرونا:

✍🏻 کرونا و اقتصاد آزاد

✍️ کرونا و آزمون تفکر ایدئولوژیک

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

کارایی انرژی در اقتصاد ایران

cafeliberal

آیا فقرا فقیرتر شده‌اند؟

cafeliberal

مشخصه های اقتصاد بازار از زبان میزس

cafeliberal

خودروهای تولید ایران “ارزان” است؟

cafeliberal

تامین اجتماعی و اقتصاد آزاد، موسی غنی‌نژاد

cafeliberal

چطوری ایرانی “پیش بینی ناپذیر”؟

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید