13.9 C
تهران
جمعه 17 آذر 1402 ;ساعت: 12:14
کافه لیبرال

الکسی_توکویل

یادداشت و تحلیل

نخبگان دیگر رشته ها الزاما سواد سیاسی هم ندارند

cafeliberal
الکسی توکویل جامعه شناس بزرگ می گوید: «ادیبان ما که در زندگی سیاسی شخصا نقشی نداشتند و نمی‌توانستند ببینند دیگران در این عرصه چه کارهایی دارند انجام می‌دهند، درباره مسائل سیاسی حتی آشنایی سطحی کسانی را که در یک رژیم آزاد زندگی می‌کنند نداشتند.» «اهل...
لیبرالیسم

بینش ژرف الکسی توکویل متفکر لیبرال دموکرات درباره دین و دولت

cafeliberal
توکویل به عنوان یکی از لنگرگاه های بزرگ اندیشه سیاسی در قرن 19 مواضع بسیار اصولی و مناسبی دربارۀ رابطه دین و دولت دارد.او نه مثل مارکس  رادیکالیسم مخربی دارد که قرار است از سکولاریسم فراتر رود و به ریشه کنی دین منجر شود نه...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید