19.9 C
تهران
دوشنبه 10 مهر 1402 ;ساعت: 04:55
کافه لیبرال

امروز

یادداشت و تحلیل

ژان پُل سارتر و جامعۀ امروز ما؛ تأملی دربارۀ مفهوم «آزادی»

cafeliberal
اگر یک قدم به عقب گام برداریم، پرسش پیشینی‌تر این است که چرا انسان همین که پا به جهان گذاشت، مسئول همۀ کارهای خویش است؟(پرسش دوم) سارتر به منظور پاسخ‌گویی به این پرسش اصل مهم و محوری اگزیستانسیالیسم یعنی «تقدم وجود بر ماهیت» را مطرح...
علی میرفطروس

علي ميرفطروس , روشنفکران و رهبران سیاسیِ دیروز؛معمارانِ تباهیِ امروز

cafeliberal
متن زیر،گزیده ای است از«روزشمارِ یک انقلاب»که ازمرداد تا22بهمن 1387 درسایت«رادیوزمانه»انتشاریافته است؛نقشی از روشنفکران و رهبران سیاسیِ آن زمان درآئینهء مطبوعات ایران .                                              ...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید