34.8 C
تهران
سه‌شنبه 25 مرداد 1401 00:02
کافه لیبرال

انقلاب فرانسه

یادداشت و تحلیل

رژیم های خودکامه، تباهی و انحطاط اجتماعی

cafeliberal
آلکسی دو توکویل(1859-1805)نویسنده و سیاستمدار بلندآوازه فرانسوی در کتاب درخشان «انقلاب فرانسه و رژیم سیاسی پیش از آن» به بررسی زمینه ها و شرایط اجتماعی و سیاسی رژیم پیش از انقلاب بزرگ فرانسه می پردازد. شرایطی که شاید هنوز در تمام وضعیت های پیشاانقلابی در...
جواد طباطبایی

دکتر جواد طباطبایی: انتشار درسگفتار انقلاب فرانسه

root_d7p3qva9
درسگفتارهای “فلسفه سیاسی انقلاب فرانسه” که در سال ١٣٨٦با شرکت جمعي از دانشجویان و دانش‌پژوهان علاقمند به اندیشه‌ی سیاسی برگزار شده است، از جمله مهم‌ترین سلسله درس‌گفتارهاي ‌جواد طباطبایی در حوزه‌ی اندیشه جدید اروپایی است.در اهمیت این درس‌گفتارها، باید دانست که انقلاب فرانسه به‌مثابه‌ی پایانی...
لیبرالیسمیادداشت و تحلیل

حکومت در لیبرالیسم

root_d7p3qva9
  در اندیشه لیبرالیسم حکومت محدود وسیله است که از حقوق غیر قابل انتقال فرد حمایت می‌کند. هدف از حکومت در لیبرالیسم حفظ ارزش‌های آزادی و برابری و حقوق شهروندی است. قانون تنها فرمانروای حکومت در لیبرالیسم است‌، از همین روی هیچ حکومتی جز با...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید

ajax-loader