11.5 C
تهران
چهارشنبه 8 آذر 1402 ;ساعت: 09:10
کافه لیبرال

انقلاب_فرانسه

یادداشت و تحلیل

رژیم های خودکامه، تباهی و انحطاط اجتماعی

cafeliberal
آلکسی دو توکویل(1859-1805) نویسنده و سیاستمدار بلندآوازه فرانسوی در کتاب درخشان «انقلاب فرانسه و رژیم سیاسی پیش از آن» به بررسی زمینه ها و شرایط اجتماعی و سیاسی رژیم پیش از انقلاب بزرگ فرانسه می پردازد. شرایطی که شاید هنوز در تمام وضعیت های پیشاانقلابی...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید