23.7 C
تهران
شنبه 8 مهر 1402 ;ساعت: 22:34
کافه لیبرال

تئولوژی

ابوذر شریعتی

تئولوژی و بی شعوری

cafeliberal
همواره در گزارشهای تلویزیونی و ... دیده ایم که افرادی که (ملتی که؟) ناچارا در نظام های تئولوژیک و ایدئولوژیک می زیند از برخوردِ نا مناسبِ کارمندانِ بانک، اداره ها و سایر ارگان های دولتی و غیر دولتی به شدت ناراضی-اند. من با این عزیزان...
لیبرالیسممعرفی کتاب

نقد خرد ناب

cafeliberal
  کانت نخست از تمامی دست آوردهای نظری پیش از خود در فلسفه و علم سود جست و سپس آن‌ها را مورد انتقاد و بازبینی قرار داد. از آمپریسم انگلیسی تا راسیونالیسم آلمانی، از کوپرنیک تا نیوتن، از هیوم تا روسو را به بازرسی نقادانه...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید