9 C
تهران
جمعه 10 آذر 1402 ;ساعت: 22:56
کافه لیبرال

دولت_مدرن

یادداشت و تحلیل

شاخصه های دولت مدرن

cafeliberal
مجموعه بحران‌ها و خواست عمومی برای تغییر را میتوان در این ۹ محور خلاصه کرد. مشخص است که گرایش‌های مختلف خواهان تغییر نیز نتوانسته‌اند هنوز درباره این ۹ محور به انسجامی درخور برسند. بخش‌هایی که اساسا دولت_ملت یا دموکراسی را زیر سوال می‌برند نمی‌توانند منسجم...
یادداشت و تحلیل

عصر ظهور دولت های مدرن

cafeliberal
همه دولت های مدرن، دولت- ملت، يا دولت تک ملتي محسوب مي شوند. در دولت- ملت نظام قضايي عالي وجود دارد که در قلمرو مشخص عمل مي کند و از پشتيباني شهروندان خود برخوردار است. در واقع دولت- ملت داراي قلمرو مشخص هستند که در...
یادداشت و تحلیل

۹ ویژگی برای دولت مدرن

cafeliberal
دولت مدرن، نوعی دولت-ملت است که در مناسباتی تخاصم‌آمیز با دولت  ملت‌های دیگر قرار دارد، نه با گروه‌های مسلحی از جمعیت خود، البته وبر تاکید می‌کرد که قوه قهریه ابزار معمول یا تنها ابزاری نیست که دولت به کار می‌گیرد، بلکه ابزاری خاص دولت است....
یادداشت و تحلیل

دولت مدرن در انديشه ماکس وبر

cafeliberal
دولت مدرن، نوعی دولت-ملت است که در مناسباتی تخاصم‌آمیز با دولت  ملت‌های دیگر قرار دارد، نه با گروه‌های مسلحی از جمعیت خود، البته وبر تاکید می‌کرد که قوه قهریه ابزار معمول یا تنها ابزاری نیست که دولت به کار می‌گیرد، بلکه ابزاری خاص دولت است....

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید