22.8 C
تهران
شنبه 8 مهر 1402 ;ساعت: 23:15
کافه لیبرال

متنسال

علی میرفطروس

تارنمای علي ميرفطروس » یادآوریِ یک متن:سالِ سرنوشت!

cafeliberal
یادآوریِ یک متن:سالِ سرنوشت! سالِ سرنوشت! اشاره: این متن،درآستانهء سال1396 منتشر و دربرنامهء یارانِ تلویزیون پارس  پخش شده است.درآغازِتظاهراتِ سرنوشت سازِ مردم ایران،بازخوانی این متن،شایدخالی ازلطف و فایده نباشد!   فروردین ماه1396=21مارس2017 سال 95  به پایان رسید و سال تازه با امیدها و آرزوهای تازه به فردای...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید