8.9 C
تهران
چهارشنبه 8 آذر 1402 ;ساعت: 08:19
کافه لیبرال

معمای_شکوفایی

معرفی کتاب

معرفی و دانلود کتاب معمای شکوفایی اثر کلیتن ام کریستنسن

cafeliberal
چگونه می توان فقر را ریشه کن کرد و رشد اقتصادی در کشورهای فقیر به وجود آورد؟ نویسندگان در پاسخ به این سوال به بحث درباره شکوفایی ملت ها پرداخته اند. آن ها معتقدند برخی متغیرهای جانشین بدیهی و متداول برای شکوفایی مانند دسترسی به...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید