14.9 C
تهران
جمعه 10 آذر 1402 ;ساعت: 16:59
کافه لیبرال

موضوع دانشگاه

ویدئو

موضوع دانشگاه ما باید “ایرانشهر” باشد

cafeliberal
موضوع دانشگاه ما باید "ایرانشهر" باشد. وعلوم دیگر تحت تاثیر این علم یعنی اینکه ایران کجاست؟ جغرافیای سیاسی اش چه بود؟ مناسبات سیاسیش چه بوده؟  تاریخش چه بوده؟ هویت این مردم چه بود و منافعش چیست؟...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید