27.8 C
تهران
یکشنبه 2 مهر 1402 ;ساعت: 17:29
کافه لیبرال

ویل دورانت

کتابهای صوتی

کتاب صوتی: در باره معنی زندگی ، ویل دورانت

cafeliberal
این کتاب به صورت ویژه برای آن دسته از افرادی نوشته شده است که درباره دلیل بودن، زندگی کردن و منشاء انگیزه‌ی ادامه دادن به نوعی بن‌بست رسیده اند و میخواهند به جوابی واضح برای پرسش‌های فلسفی خود برسند....

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید