کافه لیبرال

دانلود کتاب حکومت انتخابی اثر جان استوارت میل

درباره کتاب حکومت انتخابی

حکومت انتخابی مفصل ترین و منظم ترین رساله جان استوارت میل در فلسفه سیاسی است که چنان که خود می گوید هدف از نگارش آن بازنمایاندن نتیجه تفکرات وی در باب برترین ساختار حکومت دموکراتیک، بحث درباره نظریه عمومی حکومت و نهادهای دموکراتیک و نیز بازتاباندن پرورده ترین نگرش های او بر مسائل بنیادین سیاست در عصر خویش است. از جمله هدف های اصلی رساله میل، عرضه داشت ترکیب مناسب و موثری از نظارت کامل مردم بر امور عمومی و استقرار تشکیلات ویژه کارانه و مبتنی بر مهارت برای ایفای نقش های گوناگون قانون گذاری، اجرایی و قضایی است که به باور وی چگونگی تحقیق دموکراسی راستین است.

تعریف دموکراسی به وجهی که همه بارهای معنایی و دلالت های گوناگون آن را فراگیر باشد و پذیرفته همگان قرار گیرد تا بتوان بر اساس آن، معیاری برای بازشناختن دموکراسی راستین از دموکراسی ناراست به دست آورد، کاری ناشدنی است. واژه دموکراسی از یک سو مجموعه ای از آرمان ها را بازمی نمایاند و از سویی دیگر بر گونه ای نظام سیاسی دلالت دارد. تعریف واژه هایی چون سوسیالیسم یا کمونیسم از تعریف دموکراسی بسی سهل تر است، زیرا هر یک از آن ها بر شالوده ای ایدئولوژیک مانند مارکسیسم استوار است که می توان دست کم نقطه رجوعی برای آن ها در سرچشمه ای مکتبی بازیافت؛ ولی چنین خاستگاه آئینیِ مشخصی برای دموکراسی وجود ندارد: آن به راستی برآیند تمامی تحولات تمدن غرب است. بنابراین دموکراسی را باید در سیر تطورات تاریخی آن برنگریست و دلالت های معنایی اش را در هر دوره ای از تحولات فکری، سیاسی و اجتماعی بازشناخت…….

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

معرفی کتاب: جاده باریک آزادی، نوشته دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون

cafeliberal

نظم جهانی علیه شرارت و حکومت جهانی

cafeliberal

دین و آزادی بیان چه رابطه‌ای دارند؟

cafeliberal

از نهادها دفاع کنید, تیموتی اسنایدر

cafeliberal

معرفی کتاب: آذربایجان و شاهنامه

cafeliberal

خلاصه‌ی کتابچه‌ی “از دیکتاتوری تا دموکراسی” نوشته‌ی “جین شارپ”

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید

ajax-loader