علی میرفطروس: انقلاب اسلامی:محصول جنگ اقتصادی شاه علیه آمریکا !

درمقالاتی بانام«نفت،شاه،«انقلاب اسلامی»…و دیگرهیچ!»،ماانقلاب اسلامی را کودتای نفتیِ دولت های غربی و خصوصاً آمریکا  علیه شاه دانسته ایم.محمدرضاشاه نیز به نکاتی دراین باره و آیندهء شوم ایران پس ازانقلاب اسلامی اشاره کرده است.خوشبختانه باازگذشت حدود40 سال،بسیاری از روشنفکران و رهبران سیاسی ایران درمفهوم«انقلاب شکوهمنداسلامی»تجدیدنظر کرده و می کنند.اینک،سندِزیر و سقوط حیرت انگیز و فاجعه بارِ ارزشِ پول ملّی ایران(ریال) دربرابرِدلارآمریکا،شاید به نظرات نگارنده دربارهء«ماهیّت مشکوک انقلاب اسلامی»غنا و قوام بیشتری دهد:

 

مطالب مرتبط:

نگاهی تازه به«انقلاب اسلامی»،بخش نخست

 

منبع

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

گفتگوی علیرضا میبدی با علی میرفطروس در باره اعتراضات مردم ایران

root_d7p3qva9

نقدی برکتابِ«کودتا»،نوشتهء دکترآبراهامیان،بخش ۲،علی میرفطروس

root_d7p3qva9

نفت،شاه،«انقلاب اسلامی»ودیگرهیچ!(بخش پایانی)،علی میرفطروس

root_d7p3qva9

علی میرفطروس: نكته‌ها و گفته‌ها

root_d7p3qva9

روشنفکری و روشنفکران – علی میرفطروس

root_d7p3qva9

نقدی برکتابِ«کودتا»،نوشتهء دکترآبراهامیان:علی میرفطروس

root_d7p3qva9

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید