علی میرفطروس: انقلاب اسلامی:محصول جنگ اقتصادی شاه علیه آمریکا !

درمقالاتی بانام«نفت،شاه،«انقلاب اسلامی»…و دیگرهیچ!»،ماانقلاب اسلامی را کودتای نفتیِ دولت های غربی و خصوصاً آمریکا  علیه شاه دانسته ایم.محمدرضاشاه نیز به نکاتی دراین باره و آیندهء شوم ایران پس ازانقلاب اسلامی اشاره کرده است.خوشبختانه باازگذشت حدود40 سال،بسیاری از روشنفکران و رهبران سیاسی ایران درمفهوم«انقلاب شکوهمنداسلامی»تجدیدنظر کرده و می کنند.اینک،سندِزیر و سقوط حیرت انگیز و فاجعه بارِ ارزشِ پول ملّی ایران(ریال) دربرابرِدلارآمریکا،شاید به نظرات نگارنده دربارهء«ماهیّت مشکوک انقلاب اسلامی»غنا و قوام بیشتری دهد:

 

مطالب مرتبط:

نگاهی تازه به«انقلاب اسلامی»،بخش نخست

 

منبع

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

فروغی در ظلمات،(بخش نخست)، علی میرفطروس

cafeliberal

تجدّدِ آمرانهء دوران رضاشاه؛کمبودها وکامیابی ها، علی میرفطروس

root_d7p3qva9

علي ميرفطروس , روشنفکران و رهبران سیاسیِ دیروز؛معمارانِ تباهیِ امروز

root_d7p3qva9

علی میرفطروس: نكته‌ها و گفته‌ها

root_d7p3qva9

نقدی برکتابِ«کودتا»،نوشتهء دکترآبراهامیان،بخش ۲،علی میرفطروس

root_d7p3qva9

دکتر مظفّرِ بقائی و مسیحِ باز مصلوب!( بخش دوم)، علی میرفطروس

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید

ajax-loader