20 C
تهران
یکشنبه 10 مهر 1401 01:28
کافه لیبرال

مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی»

اثر فردریش آگوست فون هایک

فریدریش آگوست فون هایک، در مسیر دفاع از لیبرالیسم و نقد سوسیالیسم گام های بلندی برداشته است. کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی»، دربردارندۀ برخی از مهمترین آموزه های مهم هایک است. کتاب از مقالات جداگانه‎ ای تشکیل شده است که بر خلاف ظاهر آن، پیوند تنگاتنگی با هم دارند. به توصیف هایک، به رغم اینکه مقاله‎ ها از فلسفۀ اخلاق تا روش های علوم اجتماعی و از مسایل سیاست اقتصادی تا نظریه محض اقتصادی را در برمی‎گیرند، در بیشتر آنها به این مسایل به عنوان جنبه های مختلفی از یک مسئلۀ بنیادین واحد پرداخته شده است.

فایل های صوتی زیر مربوط به مرور این کتاب و مسایل مربوط به حواشی آن است:


مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی» – جلسۀ اول (۱):


مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی» – جلسۀ دوم (۲):


مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی» – جلسۀ سوم (۳):


مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی» – جلسۀ چهارم (۴):


مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی» – جلسۀ پنجم (۵):


مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی» – جلسۀ ششم (۶):


مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی» – جلسۀ هشتم  (۸):


مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی» – جلسۀ نهم (۹):


مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی» – جلسۀ دهم (۱۰):


مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی» – جلسۀ یازدهم (۱۱):


🎧 جلسه اول
https://t.me/BoomrangInstitute/358

🎧 جلسه دوم
https://t.me/BoomrangInstitute/359

🎧 جلسه سوم
https://t.me/BoomrangInstitute/360

🎧 جلسه چهارم
https://t.me/BoomrangInstitute/361

🎧 جلسه پنجم
https://t.me/BoomrangInstitute/362

🎧 جلسه ششم
https://t.me/BoomrangInstitute/363

🎧 جلسه هشتم
https://t.me/BoomrangInstitute/391

🎥 جلسه نهم
وبینار در آپارات / یوتیوب
https://t.me/BoomrangInstitute/392

🎧 جلسه دهم
https://t.me/BoomrangInstitute/400

🎧 جلسه یازدهم
https://t.me/BoomrangInstitute/401

🎧 جلسه دوازدهم
https://t.me/BoomrangInstitute/410

🎧 جلسه سیزدهم
https://t.me/BoomrangInstitute/425

🎧 جلسه چهاردم
https://t.me/BoomrangInstitute/426

🎧 جلسه پانزدهم
https://t.me/BoomrangInstitute/429

🎧 جلسه شانزدهم
https://t.me/BoomrangInstitute/430

🎧 جلسه هفدهم
https://t.me/BoomrangInstitute/432

🎧 جلسه هجدهم
https://t.me/BoomrangInstitute/437

🎧 جلسه نوزدهم
https://t.me/BoomrangInstitute/443

🎧 جلسه بیستم (پایان)

بومرنگ

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

دین و آزادی بیان چه رابطه‌ای دارند؟

cafeliberal

دانلود کتاب ذهنیت ضدسرمایه‌دارانه (لودویگ فون میزس)‏

cafeliberal

معرفی کتاب کنش انسانی، بخش یکم

cafeliberal

معرفی کتاب: “جان گاتمن” “پرورش هوش هیجانی در کودکان”

cafeliberal

آزادی انتخاب

cafeliberal

معرفی کتاب پول و قانون جذب، نوشته استر هیکس و جری هیکس

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید

ajax-loader