8.8 C
تهران
پنج‌شنبه 11 آذر 1400 23:26
کافه لیبرال

مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی»

اثر فردریش آگوست فون هایک

فریدریش آگوست فون هایک، در مسیر دفاع از لیبرالیسم و نقد سوسیالیسم گام های بلندی برداشته است. کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی»، دربردارندۀ برخی از مهمترین آموزه های مهم هایک است. کتاب از مقالات جداگانه‎ ای تشکیل شده است که بر خلاف ظاهر آن، پیوند تنگاتنگی با هم دارند. به توصیف هایک، به رغم اینکه مقاله‎ ها از فلسفۀ اخلاق تا روش های علوم اجتماعی و از مسایل سیاست اقتصادی تا نظریه محض اقتصادی را در برمی‎گیرند، در بیشتر آنها به این مسایل به عنوان جنبه های مختلفی از یک مسئلۀ بنیادین واحد پرداخته شده است.

فایل های صوتی زیر مربوط به مرور این کتاب و مسایل مربوط به حواشی آن است:


مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی» – جلسۀ اول (۱):


مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی» – جلسۀ دوم (۲):


مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی» – جلسۀ سوم (۳):


مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی» – جلسۀ چهارم (۴):


مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی» – جلسۀ پنجم (۵):


مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی» – جلسۀ ششم (۶):


مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی» – جلسۀ هشتم  (۸):


مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی» – جلسۀ نهم (۹):


مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی» – جلسۀ دهم (۱۰):


مروری بر کتاب «فردگرایی و نظم اقتصادی» – جلسۀ یازدهم (۱۱):


🎧 جلسه اول
https://t.me/BoomrangInstitute/358

🎧 جلسه دوم
https://t.me/BoomrangInstitute/359

🎧 جلسه سوم
https://t.me/BoomrangInstitute/360

🎧 جلسه چهارم
https://t.me/BoomrangInstitute/361

🎧 جلسه پنجم
https://t.me/BoomrangInstitute/362

🎧 جلسه ششم
https://t.me/BoomrangInstitute/363

🎧 جلسه هشتم
https://t.me/BoomrangInstitute/391

🎥 جلسه نهم
وبینار در آپارات / یوتیوب
https://t.me/BoomrangInstitute/392

🎧 جلسه دهم
https://t.me/BoomrangInstitute/400

🎧 جلسه یازدهم
https://t.me/BoomrangInstitute/401

🎧 جلسه دوازدهم
https://t.me/BoomrangInstitute/410

🎧 جلسه سیزدهم
https://t.me/BoomrangInstitute/425

🎧 جلسه چهاردم
https://t.me/BoomrangInstitute/426

🎧 جلسه پانزدهم
https://t.me/BoomrangInstitute/429

🎧 جلسه شانزدهم
https://t.me/BoomrangInstitute/430

🎧 جلسه هفدهم
https://t.me/BoomrangInstitute/432

🎧 جلسه هجدهم
https://t.me/BoomrangInstitute/437

🎧 جلسه نوزدهم
https://t.me/BoomrangInstitute/443

🎧 جلسه بیستم (پایان)

بومرنگ

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

معرفی کتاب اردوگاه عذاب، نوشته هرتا مولر

cafeliberal

«زندگی در یک‌قدمیِ جوخۀ اعدام»

cafeliberal

معرفی کتاب: سرمایه و ساختار آن» به قلم «لودویگ لاخمان»

cafeliberal

کتاب مغز سخن چین – نوشته راماچاندران

cafeliberal

کتاب ازدواج کودکان – کنکاشی در ۱۰۰ سفرنامه‌ دوران صفویه و قاجاریه

cafeliberal

معرفی کتاب، توتالیتاریسم، هانا آرنت

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید

ajax-loader