10.7 C
تهران
دوشنبه 7 آذر 1401 12:18
کافه لیبرال

آب های زیرزمینی

یادداشت و تحلیل

 خشکسالی مهم ترین تهدید فلات ایران

cafeliberal
بر اساس تجزیه و تحلیل داده های ملی، ایران از منابع آب های زیرزمینی خود بیشتر از حدبازیابی آن استفاده کرده و با وجودی که هر ساله چاه های بیشتری حفر می شوند، بازده کلی آنها به طور مدام کاهش می یابد. منابع آب های...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید

ajax-loader