7.8 C
تهران
یکشنبه 16 بهمن 1401 ;ساعت: 21:27
کافه لیبرال

باروخ اسپینوزا

لیبرالیسمیادداشت و تحلیل

چند قطعه کوتاه از باروخ اسپینوزا

cafeliberal
همواره کوششِ فراوانی صرفِ آراستنِ مذهب، چه راستین چه کاذب، با فرایض و مراسم شده است، تا توده آن را خیره‌کننده‌تر از هر چیزِ دیگری بیابد و از آن به شدید‌ترین درجه‌ای از وفاداری تبعیت کند. مسلمانان این کار را به موثرترین وجهی سازمان داده‌اند....

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید