12.6 C
تهران
چهارشنبه 8 آذر 1402 ;ساعت: 09:53
کافه لیبرال

جان استورات میل

جان استوارت میل

دفاع جان استورات میل از آزادی انتخاب

cafeliberal
◽️بسیاری باور دارند دولت باید برای مردم تصمیم‌گیری کند تا آن‌ها را از عواقب بد تصمیمات خودشان دور کند. جان استوارت میل به این ایده «قیم‌مآبی دولت» می‌گوید و اعتقاد دارد که باعث از بین رفتن آزادی‌های فردی می‌شود و نوآوری را از بین می‌برد....

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید