18.9 C
تهران
دوشنبه 10 مهر 1402 ;ساعت: 05:35
کافه لیبرال

لودویگ_فون_میزس

یادداشت و تحلیل

مالیات بر کدام عایدی سرمایه

cafeliberal
(از کتاب نظریۀ پول و اعتبار لودویگ فون میزس) «دولت‌گرایی¹ در نهایت به آنجا می‌رسد که داشتن ارز خارجی، موجودی و صورت حساب‌های خارجی را به خودی خود عملی سزاوار سرزنش بداند. از این نظرگاه، این وظیفۀ شهروندان است که با اثرات زیان‌بار تنزل [ارزشِ]...
یادداشت و تحلیل

آزادی و مالکیت – لودویگ فون میزس

cafeliberal
《دولت در حقیقت نفی آزادی است، توسل به خشونت یا تهدید به خشونت به قصد وادار ساختن تمام مردم به اطاعت از دستورات آن است-چه با آن موافق باشند یا نه. تا آنجا که حوزه قدرت دولت گسترش یابد، اجبار افزایش یافته و آزادی محو...
لیبرالیسم

لیبرالیسم چیست؟ لودویگ فون میزس

cafeliberal
ليبراليسم نه دین است، نه جهان‌بینی و نه حزب منافع ویژه. دین نیست، زیرا نه ایمان و سرسپردگی طلب می‌کند، نه امری رازآلود گرداگرد آن را گرفته است و نه جزمیاتی دارد. جهان‌بینی نیست زیرا نمی‌خواهد گیتی را توضیح دهد، چنان که دربارهٔ معنا و...
یادداشت و تحلیل

آزادی و بردگی از دید لودویگ‌ فون میزس

cafeliberal
برنامه ریزی متمرکز یعنی بردن مردم به بهشت ادعایی آن هم به زور. به همین علت این نظام برغم مدعایش نوعی برده داری مدرن است که اراده و تمایل مردم را به هیچ می گیرد و به جای همه مردم تصمیم می گیرد. مردم حق...
یادداشت و تحلیل

کنش انسانی نزد لودویگ فون میزس و هانا آرنت

cafeliberal
کمتر متفکّری به اندازهٔ لودویگ فون میزس و هانا آرنت بر مفهوم کنش انسانی** تأکید کرده است. تمام شرح و تفصیل‌های میزس در باب علم اقتصاد را می‌شود به تلقی یگانهٔ او از کنش انسانی نسبت داد و به همین ترتیب، کلّ فلسفهٔ سیاسی هانا...
یادداشت و تحلیل

معنای واقعی سرمایه‌داری چیست؟ لودویگ فون میزس

cafeliberal
امروزه می‌بینیم بسیاری از از مردم از سرتاسر جهان، از اصطلاحاتی‌ اغلب گمراه‌کننده و آکنده از حرص و ولع و خشم مانند پادشاه شکلات یا پادشاه پنبه برای صاحبین صنایع عظیم و مدرن استفاده می‌کنند. استفاده‌ی آن‌ها از اینچنین اصطلاحات و کلمات، نشان از این...
یادداشت و تحلیل

میزس و حل مساله تحلیل اتریشی به پول

cafeliberal
در سال ۱۹۰۳ کارل هلفریش، متخصص اقتصاد پولی، بدرستی گفت که اتریشیهای بزرگ، منگر و بوم‌باورک و... با وجود تواناییشان در تحلیل بازار و ارزش کالا‌ها و خدمات (اقتصاد خرد)، نتوانسته بودند مشکل پول را حل کنند. دامنه نظریه مطلوبیت نهایی به ارزش پول گسترانده...
یادداشت و تحلیل

آقای آزادیخواه

cafeliberal
قدم گذاشتن در مسیری که کمتر کسی جسارت ورود به آن را داشته، شهامتی می‌طلبد که کیمیاست. با این حال گویا بعضی‌ها از بدو حضورشان در این روزگار به شکلی نهادینه رویکردی دگراندیش نسبت به پدیده‌ها دارند و با این اوصاف به خوبی می‌دانند که...
لیبرالیسم

لیبرالیسم و رفاه مادی

cafeliberal
لیبرالیسم آموزه‌ای است که تمام و کمال ناظر بر رفتار انسان در این جهان است. ليبرالیسم در نهایت چیزی مد نظر ندارد مگر پیشبرد رفاه بیرونی و مادی انسان‌ها و به طور مستقیم به نیازهای درونی آنها، یعنی به نیازهای روحی و متافیزیکی انسانی کاری...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید