11.5 C
تهران
چهارشنبه 8 آذر 1402 ;ساعت: 09:06
کافه لیبرال

ليبرال_دموکراتيک

یادداشت و تحلیل

عصر ظهور دولت های مدرن

cafeliberal
همه دولت های مدرن، دولت- ملت، يا دولت تک ملتي محسوب مي شوند. در دولت- ملت نظام قضايي عالي وجود دارد که در قلمرو مشخص عمل مي کند و از پشتيباني شهروندان خود برخوردار است. در واقع دولت- ملت داراي قلمرو مشخص هستند که در...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید