12.8 C
تهران
پنج‌شنبه 16 آذر 1402 ;ساعت: 20:21
کافه لیبرال

لیبرالیزاسیون

فرزین رحیمی زنوز

لیبرالیزاسیون، آلترناتیوی برای فدرالیسم در ایران

cafeliberal
طی چند دهه اخیر طیف‌های مختلف سیاسی کشور عمدتاً با خاستگاه چپ یا هویت‌طلب، خواهان استقرار یک نظام فدراتیو در کشور هستند تا بدین طریق حقوق اقوام ایرانی به شکل بهتر و مطمئن‌تری تأمین شود. از این مطالبه به این پرسش بنیادین می‌رسیم که مگر...
مهدی تدینی

دیکتاتوری و لیبرالیزاسیون

cafeliberal
بخش عمدۀ بحث‌ها سر فُرم حکومت که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بسیار جریان داشته، از نظر من بیهوده است؛ نه به این دلیل که جسارتاً مهم نباشد، بلکه به این دلیل که دچار خطاهای نظری است. در این نوشته می‌خواهم نشان دهم ایراد این...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید