3.9 C
تهران
شنبه 8 بهمن 1401 ;ساعت: 22:30
کافه لیبرال

مدرن

یادداشت و تحلیل

مردانگی مدرن نوشته‌‌ای از راجر اسکروتن

cafeliberal
سوزن فمینیستها روی جایگاه زنان در جامعه­ ی مدرن گیر کرده. امّا برای مردان چطور؟ تغییرات رادیکال در آداب جنسی و الگوهای اشتغال و زندگی خانوادگی، زندگی مردان را زیر و رو کرده است. حالا دیگر مردان با زنان نه به عنوان "جنس ضعیف" که...
یادداشت و تحلیل

ایجاد دولت مدرن

cafeliberal
به میل خودتان انتخاب کنید که حکومت های قرون وسطا چه زمانی جای خودشان را به دولت های مدرن دادند؛ بیش تر محققان قرن شانزدهم را انتخاب می کنند، ولی یک قرن زمان زیادی است و مورخان غالباً ویژگی های ظاهری فئودالیسم را در زندگی...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید