19.9 C
تهران
پنج‌شنبه 6 مهر 1402 ;ساعت: 08:10
کافه لیبرال

میر فطروس

علی میرفطروس

دکتر مظفّرِ بقائی و مسیحِ باز مصلوب!( بخش نخست)، علی میرفطروس

cafeliberal
* رهبران حزب توده در سیمای دکترمظفّربقائی و خلیل ملکی دشمنان آشتی ناپذیری را می دیدند که «بهرشیوۀ ممکن» می باید آنان را بی آبرو و منکوب کرد. به این منظور، حدود 100 روزنامه و نشریۀ وابسته به حزب توده و نیز  تبلیغات رادیو مسكو...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید