دانلود کتاب فلسفۀ سیاسی استوارت میل – جان گری

در این کتاب نظر معمول و مقبول درباره خصلت نوشته های جان استوارت میل آزادی به منازعه گرفته شده است . در مورد رساله درباره آزادی از دیرباز نظر رایج و مرسوم این بوده است که میل در این رساله دست به کاری محال زده است یعنی عرضه دفاعی فایده گرایانه میل از اولویت آزادی نسبت به سایر آن کار محالی نیست که منتقدان نمایانده اند و آموزه آزادی میل به خوبی در دل فایده گرایی غیر مستقیم و نوعی لیبرالیسم کمال خواهانه می گنجد . اما جان گری در ویراست دوم این کتاب که ترجمه حاضر ترجمه همان ویر است ، فصلی به کتاب افزوده و هر آنچه را خود رشته است پنبه کرده است و نه تنها لیبرالیسم میل ، بلکه همه لیبرالیسمها به باد انتقادی ویرانگر گرفته است . پاسخی از جورج کراودر به انتقادهای جان گری هم ضمیمه کتاب درج شده است

فهرست مطالب:
مشکل و مسئله میل در رساله درباره آزادی
فایده گرایی میل
اصل آزادی
درک و مفهوم میل از خوشبختی و نظریه فردیت

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

یادداشت‌های یونابامر : کتاب بردگی تکنولوژیکی

cafeliberal

معرفی کتاب کنش انسانی، بخش یکم

cafeliberal

مروری بر کتاب «اقتصاد و دولت در ایران»

cafeliberal

آینده آزادی یا اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی از فرید زکریا+نسخه پی دی اف کتاب

cafeliberal

راز حقیقی سرمایه داری، مـوسی غنـی نــژاد

cafeliberal

دانلود کتاب انسان‌ها در عصر ظلمت، اثر هانا آرنت

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید

ajax-loader