35.7 C
تهران
دوشنبه 15 خرداد 1402 ;ساعت: 17:15
کافه لیبرال

درباره مصدق و دولتی-ملی شدن نفت

قسمت اول: درباره مصدق و دولتی-ملی شدن نفت و لطمه‌هایی که به  اقتصاد و ایران وارد کرد

گفت‌وگوی  مرتضی کاظمی و شهرام اتفاق

قسمت دوم: درباره مصدق و دولتی-ملی شدن نفت و لطمه‌هایی که به  اقتصاد و ایران وارد کرد

گفت‌وگوی  مرتضی کاظمی و ابراهیم صحافی

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

ویدئو: نرخ تورم و بیکاری درایران و کشورهای منطقه

cafeliberal

آیا فقرا فقیرتر شده‌اند؟

cafeliberal

آینده دستگاه روحانیت در ایران

cafeliberal

چرا کمونیسم با وجود جنایات فراوان کمتر از نازیسم مورد نقد قرار گرفته؟

cafeliberal

مولد‌سازی یا غارت اموال عمومی

cafeliberal

مقایسه استفاده از فوتبال در جهت منافع رژیم‌های فاشیستی دیکتاتوری

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید