17.6 C
تهران
جمعه 7 مهر 1402 ;ساعت: 06:38
کافه لیبرال

مروری بر کتاب «قانون، قانونگذاری و آزادی»، اثر فردریش فون هایک

این کتاب جلد اول از مجمــوعه سه جلـدی «قانون، قانونگذاری و آزادی»، اثــر جـــاودانۀ فردریش فـون هـایک و مزین به ترجمه درخشان مهشید معیری و موسی غنی‌نژاد است. هایک در این کتاب کوشیده است ضمن ارائه گزارشی موجز و منسجم از اصول اندیشه آزادیخواهی، معضلات مهم جوامع مدرن را برشمرده و برای برخی از آنها راه‌ حل‌ هایی ارائه کند. طبق نظر مولف، آزادی در جوامع مدرن در سایه شکل گرفتن مالکیت فردی و گسترش مبادلات آزادانه میان انسان ‌ها یعنی نظم بازار امکان ‌پذیر شده است. آزادی و نظم بازار دو روی یک سکه ‌اند و یکی بدون دیگری قابل تصور نیست. پیام اصلی هایک در این کتاب، دعوت به اخلاق و سنت‌ های مقوم آزادی است. به اعتقاد هایک، پیشرفت‌ های بشری در همه زمینه‌ های مادی و معنوی از آزادی اندیشه و انتخاب فردی ناشی شده است.

در این فایل ‎های صوتی مروری بر آرای هایک در این کتاب انجام شده است:

🎤 ابراهیم صحافی

🎧 جلسه اول

https://t.me/BoomrangInstitute/344

 

🎧 جلسه دوم

https://t.me/BoomrangInstitute/345

 

🎧 جلسه سوم

https://t.me/BoomrangInstitute/346

 

🎧 جلسه چهارم

https://t.me/BoomrangInstitute/347

 

🎧 جلسه پنجم

https://t.me/BoomrangInstitute/348

 

🎧 جلسه ششم

https://t.me/BoomrangInstitute/355

 

🎧 جلسه هفتم

https://t.me/BoomrangInstitute/356

 

🎧 جلسه هشتم

https://t.me/BoomrangInstitute/378

 

🎥 جلسه نهم

https://t.me/BoomrangInstitute/390

 

🎧 جلسه دهم

https://t.me/BoomrangInstitute/397

 

🎧 جلسه یازدهم

https://t.me/BoomrangInstitute/409

 

🎧 جلسه دوازدهم

https://t.me/BoomrangInstitute/411

 

🎧 جلسه سیزدهم

https://t.me/BoomrangInstitute/415

 

🎧 جلسه چهاردم

https://t.me/BoomrangInstitute/417

 

🎧 جلسه پانزدهم

https://t.me/BoomrangInstitute/422

 

🎧 جلسه شانزدهم

https://t.me/BoomrangInstitute/423

 

🎧 جلسه هفدهم

https://t.me/BoomrangInstitute/434

 

🎧 جلسه هجدهم

https://t.me/BoomrangInstitute/441

 

👈 همه جلسات در بومرنگ

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

 روانكاوی وحشی

cafeliberal

دو کتاب بدیع و ارزشمند، علی میرفطروس

cafeliberal

«زندگی در یک‌قدمیِ جوخۀ اعدام»

cafeliberal

کتاب پاپ و مرتد – زندگی و مرگ جوردانو برونو، کشیشی که حقیقت را دید

cafeliberal

کتاب مغز سخن چین – نوشته راماچاندران

cafeliberal

معرفی کتاب کنش انسانی، بخش دوم

cafeliberal

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید