نسخه صوتی: سخنرانی سیدجواد طباطبایی در دانشگاه تبریز همایش ملی قانون اساسی و دولت مشروطه در ایران

امروز 25 بهمن 96، جواد طباطبایی در همایش ملی قانون اساسی و دولت مشروطه در ایران در زادگاهش «تبریز» سخنرانی کرد

مطالب بیشتری که ممکن است مورد علاقه شما باشند

 منطق درونی انحطاط، دکتر جواد طباطبایی

cafeliberal

نظریه مشروطه خواهی اهل دیانت / دکترجواد طباطبایی

root_d7p3qva9

رویای امپراتوری بزرگ تورانی خطری استراتژیک  برای ایران

cafeliberal

دکتر جواد طباطبایی – ایران چیست؟ (۲)

root_d7p3qva9

دکتر جواد طباطبایی: نسبت اندیشه ایرانشهری و «توسعه» چیست؟

root_d7p3qva9

چرا باید طباطبایی بخوانیم

root_d7p3qva9

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید

ajax-loader