3.9 C
تهران
شنبه 8 بهمن 1401 ;ساعت: 23:29
کافه لیبرال

آزادی_بیان

یادداشت و تحلیل

آزادی بیان؟ در کجا؟

cafeliberal
جان استوارت میل: «اگر همگان جز یک نفر بر عقیده ای اتفاق نظر داشته باشند و آن یک نفر نظری مخالف داشته باشد، نمی توان اقدام همگان بر خاموش کردن آن یک صدای مخالف را توجیه کرد». سریال پزشک دهکده را تماشا کرده اید؟ فرض...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید