3.9 C
تهران
شنبه 8 بهمن 1401 ;ساعت: 23:46
کافه لیبرال

برابری

یادداشت و تحلیل

ممکن نبودن برابری، مورای روتبارد

cafeliberal
در تمام مباحث برابری، این مسئله بدیهی تلقی می شود که برابری، هدف بسیار والایی است. دکترین رفتارشناسی از سه قاعده پذیرفته شده در سطح جهانی استنباط می شود: الف- قاعده اصلی، هدفمند بودن کنش انسان ب۔ قواعد فرعی، تنوع مهارت های انسانی و منابع...
مرتضی مردیهاویدئوگفتگو

ویدئو: سومین گفت‌وگوی دکتر کاظمی با دکتر مرتضی مردیها، موضوع عدالت و برابری

cafeliberal
سومین گفت‌وگوی دکتر کاظمی با استاد مرتضی مردیها، موضوع عدالت و برابری   گفت‌وگوی اینستاگرامی دکتر «مرتضی کاظمی» با دکتر «مرتضی مردیها» بخش اول:: گفت‌وگوی اینستاگرامی دکتر «مرتضی کاظمی» با دکتر «مرتضی مردیها» بخش دوم::  ...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید