25.7 C
تهران
جمعه 12 خرداد 1402 ;ساعت: 11:54
کافه لیبرال

درجستجویخویشعلی

علی میرفطروس

داریوش شایگان:سالِکی درجستجوی«خویش»!،علی میرفطروس

cafeliberal
یادداشت های نوروزی 1 28 اسفند1396/19مارس2018 سال پیش درهمین روزها  گفته بودم که سال 1396،« سال سرنوشت»است.رویدادهای غیرمنتظره درایران(خصوصاً قیام سراسری مردم در دی ماه گذشته) و تأثیرات آن در فضای ملّی و بین المللی  نشانهء همین«سال سرنوشت»بوده و هست. گفته اندکه «عرصهء سیاست از...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید