12.6 C
تهران
چهارشنبه 8 آذر 1402 ;ساعت: 09:17
کافه لیبرال

مرز دولت

آدام اسمیت

مرز دولت از نگاه آدام اسمیت

cafeliberal
◻️نقش دولت چیست؟ دامنه اختیارات دولت در اقتصاد چیست؟ آیا اسمیت حامی دخالت دولت در اقتصاد بود؟ برای شکل‌گیری یک جامعه ایده‌آل که در آن مردم آزاد و مرفه هستند، دولت باید چه وظایفی داشته باشد؟در این ویدئو به تمامی این سوالات پاسخ داده می‌شود....

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید