7 C
تهران
چهارشنبه 2 فروردین 1402 ;ساعت: 16:40
کافه لیبرال

من از چنگال استالین فرار کردم

کتابهای صوتی

کتاب صوتی+نسخه نوشتاری: من از چنگال استالین فرار کردم | نویسنده : شامیل جوانشیر

cafeliberal
https://cafe-liberal.com/pdf/man_az_changale_estalin_farar_kardam.pdf گوشه ای از سرگذشت پناهندگان قفقازی در ایران (1323 – 1300 شمسی) در سال های بین دو جنگ اول و دوم جهانی که با دوره اوج ترور و وحشت در اتحاد جماهیر شوروی توام بود، تعداد زیادی از مردمان قفقاز در واکنش به این...

این وب سایت از کوکی ها برای بهبود تجربه شما استفاده می کند. ما فرض خواهیم کرد که شما با این مسئله موافق هستید ، اما در صورت تمایل می توانید انصراف دهید. تائید بیشتر بخوانید